ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004.9:631.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві / Грибинюк О.М., Духницький Б.В., Шеремет О.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 75

Мета статті - дослідити ключові характеристики сучасних інформаційних технологій з метою їх практичного використання у вітчизняному сільськогосподарському виробництві та торгівлі. Методика дослідження. Використано методи: теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, порівняльної оцінки, графічний. Результати дослідження. Розглянуто механізм функціонування та особливості новітніх Інтернет-технологій, які використовуються для ведення бізнесу, досліджено їх практичне значення для оптимізації відносин між продавцем і покупцем, обгрунтовано переваги «блокчейн» для всіх учасників ринку при використанні її у поставках агро-продовольчої продукції, що дозволяє підтвердити достовірність походження та якісні характеристики товару, визначено можливі труднощі й недоліки існуючої системи інформаційного наповнення, наведено рекомендації із застосування «блокчейн» та її оцінки для вітчизняних виробників аграрної продукції. Елементи наукової новизни. Запропоновано механізм використання технології «блокчейн» у сільському господарстві України, який змінить існуючу практику торговельно-розрахункових операцій між контрагентами аграрного ринку. Практична значущість. Положення статті спрямовані на сприяння розробці загальнонаціональної програми використання у вітчизняному сільськогосподарському виробництві та торгівлі інформаційних технологій, що пришвидшить процес взаємодії учасників ринку, підвищить економічну ефективність операцій в сільському господарстві та знизить залежність від використання послуг посередників. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: аграрна економіка, Інтернет-технології, продовольство, сільське господарство, прогноз, ринок, розвиток

Список використаних джерел

 1. Блокчейн: революция в агросекторе или авантюра? URL : https://latifundist.com/cards/27-blokchejn-revolyutsiya-v-agrosektore-ili-avantyura (дата звернення: 20 лютого 2017).
 2. Богуцький О. М. Аспекти практичної реалiзацiї криптовалюти Ethereum. Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики.: зб. тез XV Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : ВПI ВПК «Полiтехнiка», 2017. С. 94-95.
 3. Дубін А. Створення свого блокчейн на мові програмування Python. URL : https://github.com/jtauber/blockchain (дата звернення: 10 січня 2018).
 4. Blockchain for Agriculture and Food / Brewster C., Ge L., Spek J., Smeenk A., Top J. Wageningen Economic Research REPORT 2017-112. Wageningen. 2017. 38 р.
 5. Buterin V. A next-generation smart contract and decentralized application platform. Ethereum White Paper. 2014. URL : http://www.the-blockchain.com/docs/Ethereum_white/ _paper_а_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf (дата звернення: 14 грудня 2017).
 6. Carlo R. W. De Meijer. Blockchain: can it be of help for the agricultural industry? URL : https://www.finextra.com/ blogposting/13286/blockchain-can-it-be-of-help-for-the-agricultural-industry (дата звернення: 12 грудня 2017).
 7. Ethereum Project. Create a digital greeter. URL : https://www.ethereum.org/greeter (дата звернення: 22 грудня 2017).
 8. Identifying practical applications of Blockchain technology in the agriculture sector. URL: https://www.ccgrouppr.com/ practical-applications-of-blockchain-technology/sectors/agriculture/ (дата звернення: 21 грудня 2017).
 9. Impacts of the Global Financial and Economic Crisis Upon the Agro-Fud Sector of Ukraine’s Economy / Kobets, M., Artushin, V., Sikachyna, O., et al. Economics and Rural Development. 2011. N 1. P. 7-17.
 10. Pugachov M. Agricultural reform: an impact assessment. Barometer of Change. 2014. N 7. 28 p.
 11. The Blockchain of Food. URL : https://www.forbes.com/ sites/themixingbowl/2017/10/23/the-blockchain-of-food/ #27b9016b775f (дата звернення: 22 грудня 2017).
Читати статтю: eapk_2018_03_p_75_81.pdf