ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 664.47
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Порівняльна оцінка польської молочної промисловості з країнами Європейського Союзу / Терещук М. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 97

Мета статті - розкрити позицію польської молочної промисловості порівняно з країнами Європейського Союзу. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: абстрактно-логічний, системного аналізу з використанням математичної методології, індукції та дедукції. Результати дослідження. Здійснено економічну оцінку молочної промисловості Польщі порівняно з країнами Європейського Союзу. Аналіз засвідчив позитивні наслідки розвитку галузі та її конкурентоспроможності. Польща є важливим виробником молока та молочних продуктів у Європейському Союзі. Частка її у виробництві молочної продукції ЄС (за відповідними цінами) у 2015 р. становила майже 8%, що забезпечило четверту позицію серед країн ЄС. Інтеграція з Європейським Союзом позитивно вплинула на розвиток виробництва молочної продукції в Польщі та підвищення продуктивності праці й концентрації виробництва. Польські молочні заводи нині вважаються одними із найсучасніших заводів в ЄС, а польська молочна промисловість стала головним виробником молока та молочних продуктів в Європейському Союзі. Елементи наукової новизни. Розкрито особливості розвитку молочної промисловості Польщі в умовах європейської інтеграції та глобалізації. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані молочним сектором, операторами та сільськогосподарськими підприємствами країн ЄС та України. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 6.
Ключові слова: молочна промисловість, реалізована продукція молочної промисловості, Польща, Європейський Союз

Список використаних джерел

  1. http//epp.eurostat.ec.europa.eu [Access: 1 February 2018].
  2. Plaskacz S. Procent składany, TNOiK, Toruń 1998; M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005.
  3. Szajner P., Polski przemysł mleczarski po integracji z UE, Przemysł Spożywczy Nr 71(5), Warszawa 2017.
  4. Szczepaniak I., Procesy modernizacyjne w przemyśle mleczarskim, Przemysł Spożywczy Nr 69(10), Warszawa 2015.
  5. Szczepaniak I., Tereszczuk M., Confronting the Polish Dairy Industry with the International Competition in the EU Food Market, REVIEW OF SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES, Volume 2 Number 2, December 2017.
  6. Tereszczuk M., Przemysł mleczarski [w:] Mroczek R. (red.) Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce w latach 2010-2015, seria „Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019”, nr 68, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_97_103.pdf