ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2018 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2017 рік та основні завдання на перспективу

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методологічні засади диференціації сільських територій

Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу

Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель

Безробіття на селі - кризова невизначеність для сільської жінки

Економіка агропромислового виробництва

Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Трансформація відносин власності на землю в аграрному секторі економіки

Інституціоналізація сімейних фермерських господарств у соціально-економічне середовище

Управління та інформаційне забезпечення

Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Господарства населення: зникаючий пережиток минулого чи шлях у майбутнє

Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі

Європейські практики підтримки сталого розвитку сільських територій у контексті удосконалення земельних відносин

Сторінка молодого науковця

Проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельниччини