ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.37:[332:72:63]
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель / Попов А.С. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 28

Мета статті - обґрунтувати усунення перешкод на шляху запровадження ринкового обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та його розвитку через їх консолідацію. Методика дослідження. Використано загальнонаукові і економічні методи: діалектичний, дедуктивний, аналізу та синтезу, системного аналізу. Результати дослідження. Висвітлено основні проблеми, які заважають відкриттю повноцінного ринку земель, а консолідацію земель сільськогосподарського призначення розглянуто як один із механізмів їх вирішення. Обґрунтовано модель запровадження регульованого ринку земель сільськогосподарського призначення через консолідацію земель. Введено поняття «активний обіг земельних ділянок» та надано характеристику цього процесу. Елементом наукової новизни. Емпірично доведено, що консолідація земель сприяє упередженню можливих ризиків при здійсненні трансакцій із земельними ділянками й правами на них. Аргументовано доцільність введення поняття «активний обіг земельних ділянок» в рамках проведення консолідації земель. Практична значущість. Запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення із застосуванням консолідації земельних ділянок дасть можливість виявити слабкі місця у земельному законодавстві, визначити тенденції щодо формування попиту, пропозиції та ціни. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: консолідація земель, обіг земельних ділянок, ринок земель, землі сільськогосподарського призначення, права на землю, земельна ділянка

Список використаних джерел

 1. Гайдай М. Мораторій на продаж землі. Топ-10 міфів пропаганди ринкофобії. URL : https://www.epravda.com.ua/ publications/2016/03/31/587353/ (дата звернення: 23.01.2018).
 2. Кулєш Л. Чому Україна не готова до впровадження вільного ринку землі. URL : https://informator.news/chomu-ukrajina-ne-hotova-vprovadzhennya-vilnoho-rynku-zemli/ (дата звернення: 23.01.2018).
 3. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 52 с.
 4. Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні : наукова монографія. Київ : «Аграр Медіа Груп», 2011. 254 с.
 5. Мартинюк М. П. Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 16-21.
 6. Нізалов Д. В. Мораторій на продаж землі - це фактично субсидія сільгоспвиробникам. URL : http://dyvys.info/ 2017/05/15/moratorij-na-prodazh-zemli-tse-faktychno-subsydiya-/ silgospvyrobnykam-ekspert/ (дата звернення: 23.01.2018).
 7. Чотири альтернативи мораторію: концепція земельної реформи від експертів / Д. Нізалов, С. Кубах, О. Нів’євський та ін. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/cotiri-alternativi-moratoriu-koncepcia-zemelnoi-reformi-vid-ekspertiv (дата звернення: 23.01.2018).
 8. Пашковська Т. Мораторій на продаж землі: to be or not to be? URL : http://yur-gazeta.com/publications/ practice/zemelne-agrarne-pravo/moratoriy-na-prodazh-zemli-to-be-or-not-to-be.html (дата звернення: 23.01.2018).
 9. Попов А. Наукові підходи щодо визначення поняття консолідації земель сільськогосподарського призначення. Землевпорядний вісник. 2016. № 3. С. 31-35.
 10. Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні. - Київ : ННЦ «ІАЕ», 2006. 396 с.
 11. Федоров М. М. Особливості формування ринку земель сільськогос-подарського призначення в Україні. Економіка АПК. 2007. № 5. С. 73-78.
 12. Ярощук О. Земля дійшла до Конституційного Суду: 5 головних міфів про земельний мораторій. URL : https://voxukraine.org/uk/zemelnij-moratorij-ua/ (дата звернення: 23.01.2018).
 13. FAO. Technical Assistance tj the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine in agricultural Support Policy, Exports of Horticultural Products and Land Consolidation (TCP/UKR/3601): Report on the legal framework for land consolidation and the draft Law on Land Consolidation in Ukraine. FAO, 2017. 55 p.
 14. Hartvigsen M. Land Mobility in a Central and Eastern European Land Consolidation Context. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. - 2014. Vol. 10, No. 1. P. 23-46.
 15. Soerensen E. M. Lokal Landbrugsplanlægning - en undersøgelse af dansk jordfordeling spraksis 1979-84 og om forandring af landbrug og landskab. Aalborg Universitetsforlag: Serie om offentlig planlægning, 1987. Nr. 21. 56 p.
Читати статтю: eapk_2018_4_p_28_33.pdf