ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 637.13:330.3
Економіка агропромислового виробництва

Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України / Петриченко О.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 42

Мета статті - проаналізувати динаміку обсягів виробництва молокосировини та її тенденції, окреслити проблеми та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу. Методика дослідження. Метод моделювання сучасного молокопродуктового підкомплексу, графічний метод динамічних змін для встановлення тенденцій і особливостей розвитку сировинної бази, метод аналізу ситуацій для визначення залежності прибутковості молока від основних чинників впливу. Результати дослідження. Встановлено складники молокопродуктового підкормплексу. Обґрунтовано ефективність кормозабезпечення його сировинної галузі. Визначено основні історичні етапи у виробництві молока в сільському господарстві загалом та в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення, а також проблеми й можливості сучасного розвитку молочної галузі. Розглянуто вплив чинників на прибутковість молока та структуру собівартості молокопродукції. Елементи наукової новизни. Включення логістики в інфраструктуру молокопродуктового підкомплексу, окреслення перспектив розвитку його сировинної бази та напрямів підвищення ефективності молочної галузі. Практична значущість. Виявлено сучасні проблеми та можливості перспективного розвитку, що базуються на закупівельних цінах, масштабі виробництва, продуктивності тварин і собівартості продукції, сприятимуть розв’язанню проблем підвищенню ефективності функціонування молокопродуктового підкомплексу. Табл.: 2. Рис.: 3. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: молокопродуктовий підкомплекс, кормозабезпечення, молочне скотарство, динаміка розвитку, продуктивність, прибутковість, собівартість

Список використаних джерел

 1. Божидарнік Т. Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону. Економіст. 2013. № 10. С. 50-52.
 2. Горбань Ю. Знайомтесь: зміни від молочної революції, які відклали на липень. Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2381237-znajomtes-zmini-vid-molocnoi-revolucii-aku-vidklali-na-lipen.html (дата звернення: 20.02.2018).
 3. Жупінас О. Третя сила: становлення кооперації виробників молока в Україні. Молоко і ферма. 2017. № 4 (41). URL : http://milkua.info/uk/post/treta-sila-stanovlenna-kooperacii-virobnikiv-moloka-v-ukraini (дата звернення: 21.02.2018).
 4. Загородній А. Застосування інокулянтів при консервуванні кукурудзяного силосу. Тваринництво Ветеринарія. 2017. № 4. С. 50-51.
 5. Капась О. М. Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 92-97.
 6. Клочко В. М. Стан та шляхи підвищення економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК України. Ефективна економіка. 2013. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2013 (дата звернення: 19.02.2018).
 7. Костенко В. Про чинники, що впливають на поїдання кормів загальнозмішаних раціонів і конверсію цього корму в молоко. The Ukrainian Farmer. 2015. № 10. URL : http://www.agrotimes.net/journals/article/upravlinnya-godivleyu (дата звернення: 20.02.2018).
 8. Крюкова Л. Господарювання як мистецтво. Тваринництво Ветеринарія. 2017. № 5. С. 12-15.
 9. Лавренюк Г. З якими ризиками стикались виробники молока та чому навчились протягом року? Agravery. URL : http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=z-akimi-rizikami-stikalis-virobniki-moloka-ta-comu-navcilis-protagom-roku (дата звернення: : 21.02.2018).
 10. Молочний бізнес-2017. Інфагро. URL : http://infagro.com.ua/ua/molochniy-biznes-2017/ (дата звернення: 20.02.2018).
 11. Музиченко Я. Аграрний 2017-й: рік росту молочної галузі. Agravery. URL : http://milkua.info/uk/post/agrarnij-2017-j-rik-rostu-molocnoi-galuzi (дата звернення: 19.02.2018).
 12. Перший індекс умовної прибутковості виробництва молока комерційними господарствами в Україні - ФАО. Східноєвропейський молочний конгрес. URL : http://dairycongress.org/ news/2017/ukr/article_282 (дата звернення: 21.02.2018)
 13. Петриченко О. А. Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 31-37.
 14. Пономарьова М. С. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 29-32.
 15. Россоха В. В. Ретроспектива формування виробничих комплексів в Україні: управлінський підхід. АгроІнКом. 2011. № 10-12. С. 100-108.
 16. Сергієнко Д. Молочна математика. Молоко і ферма. 2017. № 4 (41). URL : http://milkua.info/uk/post/molocna-matematika (дата звернення: 19.02.2018).
 17. Сичов М. Як професійно розрахувати раціон для молочного стада? Тваринництво. Ветеринарія. 2017. № 5. С. 46-49.
 18. Слатвінська Л. А. Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 50-54.
 19. Український Молочний Індекс - підсумки 2016-го року та прогнози 2017. MilkUA.info. URL : http://milkua.info/ uk/post/ukrainskij-molocnij-indeks-pidsumki-2016-go-roku-ta-prognozi-2017 (дата звернення: 20.02.2018).
 20. Якість молока, зданого на переробку, покращується - АВМ. Agravery. URL : http://avm-ua.org/uk/post/akist-moloka-zdanogo-na-pererobku-pokrasuetsa?milkua=1 (дата звернення: 21.02.2018).
Читати статтю: eapk_2018_4_p_42_50.pdf