ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.1
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Господарства населення: зникаючий пережиток минулого чи шлях у майбутнє / Коше Х. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 79

Мета статті - дослідити еволюцію домогосподарств в Україні, їх роль у національному сільськогосподарському виробництві, дати оцінку економічній ефективності діяльності господарств населення порівняно з великими господарствами. Методика дослідження. Використано методи: наукової абстракції, логіки, аналізу і синтезу, узагальнення й систематизації, наукового порівняння. Результати досліджень. У результаті порівняння господарств населення та великих сільськогосподарських підприємств, які знаходяться в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, встановлено, що великі господарства, спеціалізовані на зернових культурах, мають в обробітку значну площу земель сільськогосподарського призначення, потужну техніку, а також є експортоорієнтованими, створюють лише 40% чистої доданої вартості й залишаються малоефективними для створення робочих місць і благ на одиницю площі. Натомість господарства населення, не маючи таких матеріально-технічних засобів у розрахунку на одиницю площі, залишаються ефективнішими, часто валоризуючи землі з низьким агрономічним потенціалом. Елементи наукової новизни. Встановлено, що незалежно від політичного ладу та економічного курсу розвитку країни, домогосподарства населення пристосовуються до будь-яких умов у пошуку шляхів збільшення свого прибутку. Практична значущість. Завершення земельної реформи, вирішення проблем, які стосуються домогосподарств населення та сприяння їх розвитку з боку держави, не буде заважати розвитку великих агроформувань, а навпаки, при малих економічних витратах дасть змогу значно розвинути сільськогосподарський сектор України. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: домогосподарства, господарства населення, землі сільськогосподарського призначення, індивідуальні господарства, внутрішній ринок, додана вартість, ефективність виробництва, домогосподарства, господарства населення, землі сільськогосподарського призначення, індивідуальні господарства, внутрішній ринок, додана вартість, ефективність виробництва

Список використаних джерел

 1. Chombart de Lauwe J. Les paysans soviétiques, Editions du Seuil. Paris : Frontières ouvertes, 1961. 427 p. (Editions du Seuil).
 2. Cochet H. L’Agriculture Comparée. 2011. 159 с.
 3. Cochet H. Agriculture de lopin et agrobusiness en Ukraine. Comptes Rendus de l’Académie d’agriculture de France. 2012. № 3. С. 126-130.
 4. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL : http://land.gov.ua/.
 5. Статистичний збірник «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2013 році. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України». Державна служба статистики України. 2013. URL : https://goo.gl/g6pemE.
 6. Hervé J. J. Evolution de la structure de l’entreprise agraire en Ukraine. Etudes rurales. 2013. № 191. P. 115-128.
 7. Jaubertie C. Analyse-diagnostic dans la région de Jytomyr (Ukraine), mémoire de fin d’études, dominante d’approfondissement Développement Agricole, cursus ingénieur agronome. 123 p. (Terres d’Europe scafr - MAAP).
 8. Ukraine: une approche comparée des dynamiques et performances économiques des structures agricoles / C. Jaubertie, L. Pardon, H. Cochet, R. Levesque. Notes et études socio-économiques. 2010. № 34. P. 37-55.
 9. Kerblay B. Le nouveau statut des Kolkhozes de 1969. Cultures et Sociétés de l’EST. 1985. № 1. С. 222-230.
 10. Lissitsa A., Odening M. Efficiency and total factor productivity in Ukrainian agriculture in transition. Agricultural Economics. 2005. № 3. С. 311-325.
 11. Maurel M. C. L’organisation de l’espace rural soviétique. Cadres de vie et trames spatiales, Annales de Géographie. 1979. № 489. С. 549-580.
 12. Pallot J., Nefedova T. Russia’s Unknown Agriculture. Household Production in Post-Socialist Rural Russia, 2007. 272 p. (Oxford University Press).
 13. Pardon L. Diagnostic agro-économique d’une petite région agricole de l’Ukraine méridionale (oblast de Mykolaïv), 2009. 131 p.
 14. Randimbivololona C., Sanchez D. Analyse-diagnostic agro-économique des systèmes agraires de la région de Znamianka en Ukraine, 2010. 265 p. (Terres d’Europe SCAFR).
 15. Schiller O. Discussion: The Resources and Performance of Soviet Agriculture. Journal of Farm Economics. 1956. № 2. P. 296-308.
 16. Trotel A. Analyse-diagnostic agraire dans l’oblast de Sumy (Ukraine). Paris, 2013. 129 p.
 17. Varlin J. Diagnostic agraire dans le canton de Volodarsk-Volinsky. Paris, 2013. 130 p
 18. Yefimov V. Economie institutionnelle des transformations agraires en Russie. - Paris. 2005 (Pays de l’Est).
Читати статтю: eapk_2018_4_p_79_87.pdf