ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.72:631.11(438) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201804088
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі / Юрченко І.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 88

Мета статті - визначити основні принципи регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Польщі, щоб у перспективі застосувати цей досвід в Україні. Методика дослідження. Використано методи наукової абстракції, логіки, аналізу і синтезу, узагальнення й систематизації, наукового порівняння. Результати досліджень. Встановлено, що в основу моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Польщі покладено головний принцип - розвиток сімейного фермерства. Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення здійснюється з метою створення сприятливих умов розвитку сімейних ферм. У Польщі він не є вільним і регулюється державою. Основним інструментом регулювання є застосування переважного права на купівлю земельної ділянки. Елементи наукової новизни. Розкрито досвід Республіки Польща щодо регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Висвітлено основну мету регулювання, створення та функціонування польського Національного центру підтримки сільського господарства. Досліджено нормативно-правову базу з упорядження ринкового обігу земель. Побудовано модель регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Польщі. Практична значущість. Польський досвід показує, що регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення має відбуватися з чітко визначеною на законодавчому рівні метою такого регулювання (розвиток сімейного фермерства), згідно з якою у Польщі вибудована модель регулювання з відповідними інструментами: обмеження на купівлю земель сільськогосподарського призначення юридичним особам; обмеження площ земель у власності та тих, що купуються; використання переважного права на купівлю та створення вимог до покупців земельних ділянок. Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення не є і не має бути вільним, а, навпаки - контрольованим і регульованим. З метою реалізації моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Польщі створено відповідну інституцію - Національний центр підтримки сільського господарства. Використання польського досвіду щодо регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні вбачається актуальним. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: ринковий обіг земель, землі сільськогосподарського призначення, переважне право, державне регулювання, обмеження площ, покупці, продавці

Список використаних джерел

 1. Агентство сільськогосподарської нерухомості Польщі. URL : http://82.214.138.126/web/guest;jsessionid=E4B2AD73/ 99631569CA42F048B5037E96.internet_sb1.
 2. Гмиря В. П., Власюк С. А. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. Економіст. 2013. № 3. С. 34-35.
 3. Данкевич В. Є. Світові тенденції розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 121-125.
 4. Інформаційний портал Національного центру підтримки сільського господарства Польщі. URL: http://gospodarstwopolska.pl/.
 5. Koнституція Peспубліки Пoльщa від 02.04.1997. Законодавча база Польщі / Польський Сейм. URL: https://goo.gl/4S8tST.
 6. Кульбака О. М. Ринок земельних ресурсів в умовах економічної кризи. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2014. № 28. С. 75-79.
 7. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5-15.
 8. Мартинюк М. П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 15-21.
 9. Національний центр підтримки сільського господарства Польщі. URL : http://www.kowr.gov.pl/.
 10. Про управління сільськогосподарським майном Казначейства : Закон Польщі від 19.10.1991 № 107 (зі змінами). Законодавча база Польщі / Польський Сейм. URL: https://goo.gl/s2Unda.
 11. Про формування сільськогосподарської системи : Закон Польщі від 11.04.2003 № 64 (зі змінами). Законодавча база Польщі / Польський Сейм. URL : https://goo.gl/J2nKyn.
 12. Про призупинення продажу нерухомості Державного казначейства сільськогосподарського майнового резерву та про внесення змін до деяких законодавчих актів : Закон Польщі від 14.04.2016 № 585 (зі змінами). Законодавча база Польщі / Польський Сейм. URL : https://goo.gl/om9WiE.
 13. Про Національний центр підтримки сільського господарства : Закон Польщі від 10.02.2017 № 623 (зі змінами). Законодавча база Польщі / Польський Сейм. URL: https://goo.gl/TRB6Fe.
 14. Сидор В. Д. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: загроза чи необхідність. Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". 2014. № 1. С. 115-124.
 15. Сохнич А. Я., Сохнич С. А. Ринок землі і економічна криза. Землевпорядний вісник. 2015. № 2. С. 13-15.
 16. Ступень М. Г., Дума Ю. Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку. Економіст. 2015. № 4. С. 40-41.
 17. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55-60.
 18. Ходаківська О. В., Мартинюк М. П. Розвиток земельних відносин в умовах формування ринкового обігу земель. Економіка і регіон. 2016. № 2. С. 143-148.
Читати статтю: eapk_2018_4_p_88_94.pdf