ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2018 рік

Економіка агропромислового виробництва

Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості

Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку

Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових

Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга

Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку

Аграрний ринок

Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення

Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання

Управління та інформаційне забезпечення

Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами

Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку

Проблеми економічної теорії

Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного суспільства

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС

Сторінка молодого науковця

Економічне оцінювання інформаційної діяльності підприємств