ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2018 рік

Економіка агропромислового виробництва

Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом

Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві

Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування

Аграрний ринок

Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі

Ціноутворення та цінова політика

Особливості визначення еластичності попиту на плодово-ягідні продукти

Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві

Аграрний менеджмент і підприємництво

Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сільських територій

Проблеми економічної теорії

Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс

Виникнення та еволюція поняття «сталий розвиток» (англомовна)