ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2018 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України

Економіка агропромислового виробництва

Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу

Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками

Аграрний ринок

Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області

Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Польові маркетингові дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу

Управління та інформаційне забезпечення

Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України

SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні

Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств

Сторінка молодого науковця

Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України