ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2018 рік

Аграрна політика і реформування

Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил

Економіка агропромислового виробництва

Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні

Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи (англомовна)

Аграрний ринок

Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва

Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи

Аграрний менеджмент і підприємництво

Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти

Формування та функціонування ринку соняшнику в Україні

Моделювання обсягів споживання м’ясопродуктів як основа формування стратегій та комплексів маркетингу м'ясопереробних підприємств

Досвід господарювання в аграрній сфері

Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України

Зовнішньоекономічні відносини

Глобальний попит на продовольство

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки

Сторінка молодого науковця

Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України