ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2018 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень

Аграрний ринок

Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості

Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні

Зовнішньоекономічні відносини

Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні

Досвід господарювання в аграрній сфері

Аграрний потенціал України в контексті економічного співробітництва з Канадою: сучасний стан та перспективи нарощування (англомовна)

Наукова дискусія

Особливості структурних змін в економіці України

Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки

Сторінка молодого науковця

Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки

Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку

Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання