ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2018 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України

Аграрний ринок

Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами

Аграрний менеджмент і підприємництво

Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA

Людино-центричний підхід в управлінні кон-курентоспроможністю сільськогосподарських підприємств

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні

Проблеми економічної теорії

Теоретична сутність категорій «енергетична ефективність» та «енергетична ефективність у рослинництві»

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США

Наукова дискусія

Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств

Сторінка молодого науковця

Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації