ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:519.8
Аграрний менеджмент і підприємництво

Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA / Долгіх Я.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 50

Мета статті – розробити алгоритм оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA, динаміки зміни її ефективності. Методика дослідження. Використано економетричний метод (для перевірки якості вхідних та вихідних параметрів об’єктів дослідження), DEA-метод (для оцінки рівня чистої технічної ефективності досліджуваних сільськогосподарських підприємств). Результати дослідження. На основі статистичної інформації за 2016–2017 рр., методом DEA оцінено чисту технічну ефективність роботи сільськогосподарських підприємств регіонів України в галузі виробництва та реалізації зернових культур, проведено аналіз зміни їх ефективності. Елементи наукової новизни. Розроблено алгоритм оцінки чистої технічної ефективності сільськогосподарських підприємств та її зміни. Практична значущість. Результати досліджень можуть бути використані для ранжування сільськогосподар-ських підприємств України за ефективністю, оцінки динаміки зміни їх ефективності, виявлення причин цих змін. Табл.: 5. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: вхідні та вихідні параметри; чиста технічна ефективність; метод DEA; модель VRS-input; індекс Малмквіста; сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Бабенко В. В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах : навч. посіб. Львів, 2009. 184 с.
 2. Внесення мінеральних та органічних добрив у сільськогосподарських підприємствах під урожай сільськогосподарських культур 2016 року : Стат. бюл. Київ, 2016. 56 с.
 3. Внесення мінеральних та органічних добрив у сільськогосподарських підприємствах під урожай сільськогосподарських культур 2017 року : Стат. бюл. Київ, 2017. 42 с.
 4. Лисситса А., Бабичева Т. Анализ оболочки данных (DEA). Современная методика определения эффективности производства. Halle: Institute of agricultural development of Central and Eastern Europe, Germany, 2003. 32 p.
 5. Придбання матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік : стат. бюл. Київ, 2017. 38 с.
 6. Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2016 р. : стат. бюл. Київ, 2017. 54 с.
 7. Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-листопаді 2017 р. : стат. бюл. Київ, 2017. 24 с.
 8. Рослинництво України за 2016 рік : стат. зб. Київ, 2017. 166 с.
 9. Рослинництво України за 2017 рік : стат. зб. Київ, 2018. 222 с.
 10. Сільське господарство України за 2016 рік : стат. зб. Київ, 2017. 246 с.
 11. Banker R. D., Charnes A., Cooper W. W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management science. 1984. Vol. 30. N 9. P. 1078–1092.
 12. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 1978. Vol. 2. N 6. P. 429–444.
 13. Cooper W. W., Seiford L. M., Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Publishers. 2004. 593 p.
 14. Emrouznejad A., Parker B., Tavares G. Evaluation of researchin efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA. Journal of Socio-Economic Planning Science. 2008. Vol. 42. N 3. P. 151–157.
 15. Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A, 1957. Vol.120. N 3. P. 253–290.
 16. Koopmans T. C. Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities. Ed. Activity Analysis of Production and Allocation. New York: Wiley. 1951. P. 33–97.
 17. Seiford L. M. Data Envelopment Analysis: The evolution of the state of the art (1978-1995). The Journal of Productivity Analysis. 1996. N 7. P. 99–137.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_50_57.pdf