ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2018 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України

Економіка агропромислового виробництва

Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України

Аграрний ринок

Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Граничний продукт праці як критерій ефективності формування ціни праці в сільськогосподарських підприємствах

Розвиток транспортної логістики на підприємствах сільського господарства західних регіонів України

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації

Територіальний дисбаланс у житті сільського жіноцтва

Проблеми економічної теорії

Методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу

Наукова дискусія

Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій

Сторінка молодого науковця

Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України

Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції