ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2018 рік

Європейські практики підтримки сталого розвитку сільських територій у контексті удосконалення земельних відносин

Проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельниччини

Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості

Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку

Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових

Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга

Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку

Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення

Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні

Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі

Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання

Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами

Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку

Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного суспільства

Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС

Економічне оцінювання інформаційної діяльності підприємств

Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом

Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві

Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування

Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі

Особливості визначення еластичності попиту на плодово-ягідні продукти

Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві

Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу

Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства

Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сільських територій

Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс

Виникнення та еволюція поняття «сталий розвиток» (англомовна)

Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України

Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу

Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками

Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру

Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області

Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності

Польові маркетингові дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах

Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу

Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України

SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні

Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств

Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України

Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил

Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні

Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи (англомовна)

Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва

Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні

Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи

Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти

Формування та функціонування ринку соняшнику в Україні

Моделювання обсягів споживання м’ясопродуктів як основа формування стратегій та комплексів маркетингу м'ясопереробних підприємств

Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України

Глобальний попит на продовольство

Сторінки