ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2018 рік

Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки

Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України

Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень

Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості

Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні

Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні

Аграрний потенціал України в контексті економічного співробітництва з Канадою: сучасний стан та перспективи нарощування (англомовна)

Особливості структурних змін в економіці України

Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки

Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки

Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку

Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання

Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України

Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України

Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами

Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA

Людино-центричний підхід в управлінні кон-курентоспроможністю сільськогосподарських підприємств

Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України

Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні

Теоретична сутність категорій «енергетична ефективність» та «енергетична ефективність у рослинництві»

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США

Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств

Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України

Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України

Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні

Граничний продукт праці як критерій ефективності формування ціни праці в сільськогосподарських підприємствах

Розвиток транспортної логістики на підприємствах сільського господарства західних регіонів України

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації

Територіальний дисбаланс у житті сільського жіноцтва

Методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу

Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій

Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України

Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції

Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель

Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні

Самозабезпеченість внутрішнього продовольчого ринку України (англомовна)

Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур

Аграрний менеджмент в системі агробізнесу

Експрес-діагностика внутрішньої соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств: методичне забезпечення

Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку

Інституціональні проблеми обігу земельних часток (паїв)

Методологічні засади оцінювання результативності іригаційного землеробства

Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки»

Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність

Поглиблення кооперації у сфері виробництва та переробки винограду

Сторінки