ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2019 рік

Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні

Розвиток виробництва винограду в Україні

Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору

Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку

Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств

Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва

Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій

Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки

Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області

Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад

Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави

Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад

Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності

Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності

Механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових культур

Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні

Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності

Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі

Державна підтримка сільського господарства в Україні

Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами

Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми

Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва

Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз

Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів

Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу

Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями

Роль гендерного фактора на селі

Потенціал провадження платформи агроцифрової кооперації для конвергенції регіонів у процесі сталого розвитку

Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції

Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України

Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій

Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України

Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки

Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація

Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі

Комерціалізація насіннєвої галузі України та досвід інших країн

Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах

Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією

Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні

Польська продовольча продукція на міжнародних ринках (англомовна)

Аналіз часткової рівноваги політики виробництва цукру в Україні (англомовна)

Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні

Оцінка діяльності суб'єктів господарювання аграрної сфери Львівщини

Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні (англомовна)

Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки

Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці

Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту

Розвиток сімейних фермерських господарств регіону

Сторінки