ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2019 рік

Економіка агропромислового виробництва

Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні

Розвиток виробництва винограду в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору

Аграрний менеджмент і підприємництво

Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку

Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств

Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва

Зовнішньоекономічні відносини

Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій

Сторінка молодого науковця

Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки

Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області

Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад

Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави