ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:338.3:477 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901018
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток виробництва винограду в Україні / Ільчук М.М., Дмитрук М.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 18

Мета статті – обґрунтувати основні напрями розвитку виробництва винограду в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано монографічний метод пізнання для проведення оцінки розвитку виробництва винограду сільськогосподарськими підприємствами України на сучасному етапі; методи синтезу та аналізу для розгляду характерних особливостей та тенденцій на ринку винограду; економіко-математичного моделювання та прогнозування – для визначення показників розвитку виробництва винограду на перспективу. Результати дослідження. Обґрунтовано теоретико-методичні засади й визначено особливості формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України. Проаналізовано основні чинники формування пропозиції та визначено закономірності між ними. Встановлено залежність між формуванням пропозиції та економічними результатами діяльності виноградарських підприємств. Запропоновано основні напрями формування пропозиції винограду в Україні. Визначено перспективи імпортозаміщення на ринку винограду. Проведено розрахунки щодо інвестиційного забезпечення напрямів розвитку виробництва винограду. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо визначення основних умов та напрямів розвитку виробництва винограду в Україні, обґрунтовано їх актуальність та спрямованість. Визначено результати від їх забезпечення та запровадження у практику виробників винограду. Обґрунтовано обсяги потрібних інвестицій для ефективного розвитку виробництва винограду. Практична значущість. Розглянуті теоретико-методичні положення становлять методологічну базу для забезпечення стабільного формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами та ефективної їх діяльності. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: виноград; виробництво; розвиток; попит; напрями; сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Гаркуша О. М. Формування ефективного виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України. Миколаїв : МДАА, 2001. 281 с.
 2. Єрмаков О. Ю., Удахін В. В. Інтенсифікація виробництва винограду на інноваційній основі. Агросвіт. 2009. № 8. С. 37-40.
 3. Ільчук М. М., Коновал І. А., Ус С. І. Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери. Економіка АПК. 2017. № 5 (271). С. 51-58.
 4. Лупенко Ю. О. Сучасні тенденції розвитку ринку продукції виноградарства в Україні. Виноградарство і виноробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса, 2015. Вип. 52. С. 119–122.
 5. Підприємницька діяльність та її оптимізація у виробничих структурах агробізнесу : монографія / Ільчук М. М., Барановська О. Д., Ус С. І., Дмитрук М. І. Київ : НУБіП України, 2018. 400 с.
 6. Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2012-2016 рр. Статистичний бюлетень. Київ : Державна служба статистики України, 2017 р. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 7. Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 р. № 151. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0373-18#.
 8. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства : Постанова Кабінету Міністрів України № 587 від 15 липня 2005 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF.
 9. Рослинництво України – 2016. Статистичний бюлетень. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 167 с.
 10. Food and Agricultural Organization of the United Nations. URL : http://www.fao.org/home/en/.
 11. Report linker. URL : https://www.reportlinker.com/ market-report/Agricultural-Products/2942/Grape?utm_source=adwords1&utm_medium=cpc&utm_campaign=Food&utm_adgroup=Grape_Market_Reports&gclid=CjwKCAiA1ZDiBRAXEiwAIWyNC5CPG96drhpaaI82Ha2N717fJtA-gPk5IIL8gv7fF4tZtPpj_pvBbRoCqsEQAvD_BwE.
 12. State of the vitiviniculture world market. URL : http://www.oiv.int/public/medias/5958/oiv-state-of-the-vitiviniculture-world-market-april-2018.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_18_26.pdf