ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.8:631.1.017.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901056
Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва / Діденко Н.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 56

Мета статті – обґрунтувати можливість підтримки дрібних товаровиробників шляхом використання інформаційних технологій для забезпечення реалізації виробленої продукції. Методика дослідження. Застосовувалися загальнонаукові методи. Теоретико-методологічною основою вивчення формування інформаційних ресурсів став діалектичний метод, праці українських вчених. У процесі дослідження використовувалися такі методи: економіко-статистичні – визначення динаміки частки продукції господарств населення і продуктивності виробництва, монографічне обстеження інформаційних сайтів; порівняльного аналізу (для систематизації наявного теоретичного матеріалу та практичного досвіду використання інформаційних технологій в Україні та за її межами); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Досліджено структуру сукупних ресурсів сільських домогосподарств, частку продукції господарств населення у структурі валової продукції, а також продуктивність виробництва у господарствах населення. Обґрунтовано необхідність підтримки дрібнотоварних господарств через ймовірний ризик скорочення ними виробництва і нижчий рівень доходів сільського населення порівняно з жителями міст. Вивчено процес становлення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Україні. Підтримано і доповнено концептуальні положення створення ЦНАП об'єднаних територіальних громад (ОТГ) як інтегрованого офісу. Зазначено доцільність використання їхньої мережі для формування необхідної дрібнотоварним виробникам бази даних. Проаналізовано структуру інформаційних сайтів окремих обласних і районних адміністрацій. З'ясовано, що вони можуть слугувати основою інформаційних ресурсів у процесі формування інфраструктури підтримки малого підприємництва, забезпечення реалізації продукції дрібних товаровиробників. Елементи наукової новизни. Запропоновано використання інформаційної мережі центрів надання адміністративних послуг для формування інформаційної бази, що міститиме пропозиції стосовно наявної сільськогосподарської продукції дрібних товаровиробників, певних видів сезонних робіт, контактну інформацію. Зазначена мережа може використовуватися і для формування кластерних структур. До створення інформаційної бази запропоновано залучати старост об'єднаних територіальних громад. Практична значущість. Визначено необхідність орієнтації співробітників органів державної влади і місцевого самоврядування на практичні дії зі створення інформаційної бази, що забезпечить залучення дрібнотоварних виробників до організованого ринку, надасть допомогу безробітним щодо працевлаштування. Табл.: 3. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: інформаційні технології; інформаційна мережа; центр надання адміністративних послуг; об'єднані територіальні громади; державні адміністрації; дрібнотоварне виробництво; особисті селянські господарства; господарства населення

Список використаних джерел

 1. Более половины жителей сел в Украине не имеют доступа к интернету. URL : http://agroportal.ua/news/ukraina/bolee-poloviny-selyan-v-ukraine-ne-imeyut-dostupa-k-internetu/ (дата звернення: 27.08.2018).
 2. Безпечні продукти. Як цього добилася Європа і що залишилося зробити Україні. URL :https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/2/7050161/view_print/ (дата звернення: 21.11.2018).
 3. В Україні почав роботу Інститут цифрових трансформацій. URL : https://economistua.com/v-ukrayini-pochav-robotu-institut-tsifrovih-transformatsij/ (дата звернення: 20.11.2018).
 4. Вінницька обласна державна адміністрація. Агропромисловий комплекс. URL : http://www.vin.gov.ua/dep-apr/ahropromyslovyi-kompleks (дата звернення: 28.08.2018).
 5. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 № 523-р (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80 (дата звернення: 27.08.2018).
 6. Діденко Н. І. Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2013. №10. С.43-49.
 7. Драбик О. М. Державне регулювання пенсійного забезпечення в контексті соціального захисту сільського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03. Камянець-Подільський, 2018. 20 с.
 8. Збарська А. В., Липов’як-Мєлкозьорова А. І. Розвиток дрібнотоварного сектора у сільських поселеннях України: монографія. Київ, 2010. 654 с.
 9. Збарський В. К., Липов’як-Мєлкозьорова А. І. Особисті селянські господарства – основа формування малого підприємництва на селі. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 106 с.
 10. Зуби на поличку: у 99% випадків фермеру доведеться платити, щоб потрапити на поличку супермаркету. URL : https://agroday.com.ua/2018/10/26/u-99-vypadkiv-fermeru-dovedetsya-platyty-shhob-potrapyty-na-polychku-supermarketu/ (дата звернення: 15.11.2018).
 11. Кропивко М. Ф., Ковальова О. В. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 18–30.
 12. Малинове вино: частина врожаю ремонтантної малини залишиться "в полях". URL : https://agroday.com.ua/2018/07/19/zibraty-chy-ne-zibraty-chastyna-vrozhayu-remontantnyh-sortiv-malyny-zalyshytsya-ne-prybranoyu/ (дата звернення: 27.08.2018).
 13. Месель-Веселяк В. Я. Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення). Економіка АПК. 2012. № 1. С. 13–23.
 14. Методичні рекомендації з питань створення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) та забезпечення їх ефективної роботи: методичні рекомендації / Дніпропетровська ОДА. Дніпро: Департамент економічного розвитку, 2016. 32 с.
 15. Основні функції роботи відділів. URL : http://apk.adm-pl.gov.ua/storinka/osnovni-funkciyi-roboti-viddiliv (дата звернення: 15.11.2018).
 16. Пальчук В. Особливості розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг в Україні. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 9. С. 36-45. URL : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/9.pdf.
 17. Подключить 8000 сел и 6 млн человек стоит 6 млрд грн – Укртелеком. URL : http://broadcast.net.ua/show/Infrastruktura/7779-podkljuchit_8000_sel_i_6_mln_chelovek_stoit_6_mlrd_grn_-_ukrtelekom_15.05.2018 (дата звернення: 27.08.2018).
 18. Положення про Відділ – Центр надання адміністративних послуг Гадяцької районної державної адміністрації. URL : http://gadyach.adm-pl.gov.ua/sites/gadyach.adm-pl.gov.ua/files/upload/polozhennya_viddil_-_centr_zi_zminami_nove.pdf (дата звернення: 27.08.2018).
 19. Про адміністративні послуги : Закон України від 6.09.2012 № 5203-VI (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
 20. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин : Закон України від 18.05.2017 № 2042-VIII (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19.
 21. Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища : Закон України від 09.02.2017 № 1848-VIII (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1848-19.
 22. Програма U-LEAD. URL : https://donors./decentralization.gov.ua/project/u-lead. (дата звернення: 28.08.2018).
 23. Реформування системи управління у сфері соціальної політики в рамках децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. URL : http://www.zoda.gov.ua/files/ WP_Article_File/original/000052/52486.pdf (дата звернення: 27.08.2018).
 24. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) : монографія / [М. Й Малік, М. Ф. Кропивко, О. Г. Булавка та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 640 с.
 25. Урядовий портал. URL : https://www.kmu.gov.ua/ ua/news/249809542 (дата звернення: 27.08.2018).
 26. Шпичак О. М, Свиноус І. В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2008. 300 с.
 27. Agroportex.Bio. URL : https://agroportex.bio/ (дата звернення: 29.08.2018).
 28. AV LIHT. URL : http://www.avliht.com/uk/content/6-fizichnim-osobam (дата звернення: 29.10.2018).
 29. HoReCa в помощь: новый путь для плодоовощной продукции. URL : http://agroportal.ua/news/ukraina/horeca-v-pomoshch-novyi-put-dlya-plodoovoshchnoi-produktsii/ (дата звернення: 28.08.2018).
 30. Tradomatic. URL : https://tradomatic.io/ (дата звернення: 22.11.2018).
Читати статтю: eapk_2019_1_p_56_69.pdf