ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2019 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад

Економіка агропромислового виробництва

Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності

Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності

Аграрний ринок

Механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових культур

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності

Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

Зовнішньоекономічні відносини

Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі

Сторінка молодого науковця

Державна підтримка сільського господарства в Україні