ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.72:330.362 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902019
Економіка агропромислового виробництва

Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності / Скрипник А.В., Ткачук В.А., Андрющенко В.М., Букін Е.К. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 19

Мета статті – визначити параметри потенційного ринку землі сільськогосподарського призначення на підставі наявної інформації про вікову структуру власників паїв, рівні прибутковості всіх форм аграрного бізнесу і з урахуванням можливих обмежень законодавчих органів влади. Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні статистичної інформації про ефективність різних форм аграрного бізнесу на підставі порівняння характеристик розподілів ефективності (мода, медіана, математичне очікування, дисперсія, коефіцієнт варіації) та спостережень за віковим розподілом жителів села. Результати дослідження. Отримано оцінки рівноважної ціни 1 га землі сільськогосподарського призначення за умови допущення на ринок тільки діючих суб’єктів аграрного бізнесу. В такому випадку буде продано від 14 до 16 млн га у ціновому діапазоні 1300-1800 євро за 1 га. У розпорядженні власників паїв залишиться 12-14 млн га. При цьому виграш покупців становитиме від 32 до 39 млрд євро, тоді як виграш продавців – від 14 до 16 млрд євро. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано припущення про співвідношення ризиків орендодавців і орендарів та пропозицію поділу орендодавців на прихильників альтруїстичної та егоїстичної моделей поведінки. Крім того, всупереч існуючій точці зору про надмірний ступінь ризику аграрного бізнесу використовувалося обґрунтоване наведеними статистичними даними припущення, що ризики інвестувань в аграрний бізнес у нинішній ситуації менші, ніж ризики розміщення депозитів у банківській системі. Практична значимість. Показано, що при формуванні попиту за рахунок діючих суб’єктів аграрного бізнесу в розпорядженні власників паїв залишиться від 12 до 14 млн га. Запропонований алгоритм дасть можливість здійснити оцінку ринку землі за умови змін обмежень впровадження ринку (регіональне обмеження пропозиції або скасування обмежень попиту та ін). Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: ринок землі; попит; пропозиція; егоїстична та альтруїстична моделі поведінки; ризики орендодавців та орендарів; ставка дисконту

Список використаних джерел

 1. Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі / Скрипник А. В., Ткачук В. О., Андрющенко В. М., Букін Е. К. Економіка АПК. 2018. № 6. С.40-50.
 2. Значення облікової ставки НБУ з 1993 по 2018 роки URL : http://bank-ua.com/.
 3. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) / Міністерство аграрної політики та продовольства України. Наказ № 508 від 22.08.2013 р.
 4. Ріпенко А. Відчуження земельних ділянок: проблеми та шляхи їх вирішення. URL : http://blog.liga.net/user/ aripenko/profile.
 5. Розподіл постійного населення України за статю та віком на 1 січня 2017 року. Статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 345 с.
 6. Сільське господарство України: Статистичний збірник. Київ : Державний служба статистики України, 2016. 367 с.
 7. Скрипник А. В., Жемойда О. В., Андрющенко В. М. Аналіз тенденцій до структурних зрушень аграрного бізнесу. Економіка АПК. 2016. № 10. C. 27-39.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 9. Шпичак О. М. В Украине 1 га земли должен стоить $400-600. URL : https://latifundist.com/novosti/39480-v-ukraine-1-ga-zemli-dolzhen-stoit-400-600-shpichak.
 10. Шпичак О. М., Боднар О. В. Проблема власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 3-9.
 11. Capozza D. R., Helsley R. W. The Fundamentals of Land Prices and Urban Growth. Journal of Urban Economics. 1989. Vol. 26 (3). P. 295-306.
 12. Chicoine D. L. Farmland Valuer at the Urban Fringe^ An Analysis of Sales Prices. Journal Land Economics. 1981. Vol. 57(1). P 353-362 .
 13. Deininger K., Nizalov D., Singh S. Determinants of Productivity and Structural Change in a Large Commercial Farm Environment: Evidence from Ukraine. The World Bank Economic Review. 2018. Vol. 32(2). Р. 287–306.
 14. ECHR recognizes Ukraine's moratorium on land sale as violation of human rights. URl : https://112.international/ ukraine-top-news/echr-recognizes-ukraines-moratorium-on-land-sale-as-violation-of-human-rights-28703.htmle.
 15. Flud R. L.,Cifton I. D., Epperson J. E. Hedonic Estimation Applied to the Farmland Market in Geogia. Journal of Agricultural and Applied Economics. 1994. Vol. 26(2). P 351-366.
 16. Lerman Z. Land Reform and Farm Restructuring in Ukraine, Problems of Post-Communism. 1999. 46:3, 42-55, DOI: 10.1080/10758216.1999.11655836.
 17. Lipton, M., Saghai, Y. Food security, farmland access ethics, and land reform. Global Food Security. 2016. URL : http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2016.03.004i.
 18. Mamonova N. Resistance or adaptation? Ukrainian peasants’ responses to large-scale land acquisitions, The Journal of Peasant Studies. 2015. 42:3-4, 607-634, DOI: 10.1080/03066150.2014.993320. URL : http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993320.
 19. Mendelson R.W., Nordhaus D., Shaw D. The Impact of Global Warning on Agricukture: Ricadian Analisis. American Economis Revier. 1994. Vol. 84 (4). P. 751-771.
 20. Nivievskiy O., Kandul S. The Value of Farmland – Expected Farmland Prices in Ukraine after lifting the Moratorium on Farmland Sales Policy Paper Series [AgPPNo.32].
 21. Plantinga A.J., Douglass M. Agricultural Land Values and the Value of Rights to Future Land Development. Journal Land Economics. 2001. Vol. 77(1). P 56-67.
 22. Rosen. N. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. Journal of Polisy Economy. 1974. Vol. 82(1). P. 34- 51.
 23. Shi Y.J., Phipps T.T., Colyer D. Agricultural Land Values and Urbanization. Journal Land Economics. 1997. Vol. 73(1). P. 90-100.
 24. Swinnen J., Ciain P., Kanks A. Study on the functioning of land markets under the influence of measures applied under common agricultural policy. Center for European Policy Studies (CEPS). Brussels. 2008. 301 p.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_19_31.pdf