ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.9.012:338.516.4 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902042
Аграрний ринок

Механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових культур / Буняк Н.М., Данилко І.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 42

Мета статті – дослідити механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових у наукових установах системи НААН та визначити додаткові економічні зиски при реалізації насіння на експорт. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: монографічний (для всебічного глибокого вивчення питань зовнішньоекономічної діяльності), порівняльного аналізу (дослідження ефективності реалізації насіння в Україні та за кордон), розрахунковий (визначення витрат на проведення зовнішньоекономічної діяльності), а також абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Розглянуто детальний порядок проходження етапів підготовки документів для здійснення експортних операцій з насінням зернових колосових культур та визначено фінансові витрати на кожному з них, місце України на міжнародному ринку насіння зернових колосових. Елементи наукової новизни. Розкрито досвід Носівської селекційно-дослідної станції щодо виходу на міжнародні ринки насіння зернових колосових культур. Обраховано фактичний дохід, що його отримує установа при реалізації насіння в Україні та за його експорту. Практична значущість. Досвід Носівської СДС Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла показує практичні поетапні дії щодо підготовки документів для експорту насіння за кордон. Визначення понесених додаткових витрат та додатково отриманої виручки при експорті насіння. Табл.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; насіння; сорт; сертифікати ISTA, OESD, карантинний; митна декларація; експорт

Список використаних джерел

 1. Глобальний та український ринок насіння: обсяги та тренди. URL : http://agravery.com/uk/posts/show.
 2. Духницький Б. В. Перспективи розвитку зовнішньо-торговельних відносин України з Європейським Союзом в аграрній сфері / [Духницький Б. В., Пугачов М. І., Мельник О. А. та ін.] ; за ред. М. І. Пугачова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2016. 40 с.
 3. Зінчук Т. О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна – ЄС. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 79 - 87.
 4. Карасьова Н. А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 41-48.
 5. Крисанов Д.Ф. Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Европейського Союзу. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 68-78.
 6. Методика проведення інспектування насінницьких посівів зернових культур. 2-е вид., доп. Київ, 2010.
 7. Насіння на експорт: що дає Україні міжнародне визнання якості посівного матеріалу цукрових буряків. URL : http://agravery.com/uk/posts/show.
 8. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Козак Ю.Г., Спорека Т. та ін. Київ-Катовіце : Центр учбової літератури, 2016. 289 с.
 9. Осташко Т. О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 83-94.
 10. Супіханов Б. К. Експорт-імпорт зернових культур в Україні. Економіка АПК. 2009. № 6. С. 14-17.
 11. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. Тернопіль, 2017. 137с.
 12. Чернишова Л. О., Печенка О. І., Козуб К. Ю., Величко В. О Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. Харків : Форт, 2015. 400 с.
 13. Шпичак О. М., Боднар О. В., Шпичак О. О. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 14. Янишин Я. С., Булик О. Б., Кашуба Ю. П. Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 99-105.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_42_47.pdf