ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902066
Аграрний менеджмент і підприємництво

Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств / Мацибора Т.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 66

Мета статті – обґрунтувати пропозиції щодо вирішення проблем інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. Діалектичний метод наукового пізнання, аналізу й синтезу, системного узагальнення (аналіз та узагальнення проблем інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств та формування висновків), метод групувань (при визначенні рівня інвестиційного забезпечення виробництва сільськогосподарських підприємств у регіонах України). Результати дослідження. Визначено умови розвитку сільськогосподарських підприємств. Розглянуто та узагальнено основні проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, що гальмують їхній розвиток. Обґрунтовано пропозиції щодо вирішення проблем інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Елементи наукової новизни. Встановлено вплив рівня інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на розвиток сільськогосподарського виробництва в регіонах України та обґрунтовано пропозиції щодо вирішення проблем інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Практична значущість. Висновки, пропозиції та практичні рекомендації можуть бути використані для визначення рівня інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств у регіонах України при формуванні та реалізації інвестиційних програм і проектів. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: інвестиції; інвестиційне забезпечення; інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств; розвиток; розвиток сільськогосподарських підприємств; інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

Список використаних джерел

 1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : МП «ИТЕМ ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. 448 с.
 2. Гордієнко В. П., Боярко В. М. Науково-методичні підходи до оцінки інвестиційної безпеки регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 19. С. 11–15.
 3. Гуторов О. І., Калашніков А. О. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств : лекція. Харків : ХНАУ, 2014. 43 с.
 4. Кривов’язюк І. В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2012. 392 с.
 5. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11 С. 9–18.
 6. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 490 с.
 7. Мошенський С. З. Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність. Наука молода. 2008. № 10. С. 166–171.
 8. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (12). С. 120–126.
 9. Однорог М. А. Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8). Ч. 1. С. 142–148.
 10. Орловська Ю. В. Інвестиційне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та стратегічні перспективи : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта. 2003. 252 с.
 11. Яремко Л. А. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 9. С. 135–144.
 12. IFC (2011). Investment Climate in Ukraine as Seen by Private Business, IFC Ukraine Investment Climate Project Report. URL : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2/Ukraine-IC-Report_Nov2011_ENG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_66_72.pdf