ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.6 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902084
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі / Ходаківська О.В., Юрченко І.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 84

Мета статті – розкрити особливості функціонування моделі ринкового обігу прав власності і користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Ізраїлі та визначити, які регуляторні інструменти можуть бути імплементовані у вітчизняну практику. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: монографічний (аналіз еволюції земельних відносин у сільському господарстві Ізраїлю), емпіричний (оцінка сучасного стану регулювання обігу прав власності і користування на землі сільськогосподарського призначення), порівняльного аналізу (розкриття проблем і цілей регулювання земельних відносин в Ізраїлі), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Викладено результати наукових досліджень з питань функціонування ринкового обігу прав власності і користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Ізраїлі. Розкрито концептуальні засади державної регуляторної політики у сфері земельних відносин. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення та прикладні засади регулювання земельних відносин у сільському господарстві, в основу яких покладено досвід Ізраїлю. Практична значущість. Виявлено особливості регулювання ринкового й економічного обігу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Ізраїлі. Визначено ключові положення, які можуть бути імплементовані у вітчизняну практику земельного реформування. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: земельні відносини; ринок земель; ринковий обіг прав на земельні ділянки; права власності й користування; оренда земель; сільське господарство; державне регулювання

Список використаних джерел

 1. Государство Израиль. Исторический почерк. Краткая еврейская энциклопедия. 1986. URL : https://eleven.co.il/state-of-israel/history-of-state/11742/#01.
 2. Добряк Д. С. Земельна реформа і формування ринку землі в Україні. Економічний часопис. 1999. № 6. С. 31–34.
 3. Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 390 с.
 4. Зінчук Т. О., Данкевич В. Є. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 84–89.
 5. Левек Р., Ходаківська О.В., Юрченко І.В. Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 5–12.
 6. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві: аналітичний огляд. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 52 с.
 7. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Нові методичні підходи до вдосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 22–28.
 8. Основний закон: землі Ізраїлю : Закон Ізраїлю. Кнесет, 1960. URL : https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_040.htm.
 9. Попов А. С. Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 28–33.
 10. Про землю : Закон Ізраїлю. Кнесет, 1960. URL : https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_041.htm#_ftn1.
 11. Про купівлю землі (становлення заходів та компенсацій) : Закон Ізраїлю. Кнесет, 1953. URL : https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214_002.htm.
 12. Про розміщення земельних прав : Постанова Кнесету. Кнесет, 1969. URL : https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_031.htm.
 13. Про управління земельними ресурсами Ізраїлю : Закон Ізраїлю. 5720-1960. Кнесет. URL : https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_043.htm.
 14. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринку земельних відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55–60.
 15. Ходаківська О. В., Левек Р. Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 5–11.
 16. Шпичак О. М. Рівень цін земель сільськогосподарського призначення - запорука ефективного функціонування їх ринку. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 38–43.
 17. Agricultural Research and Development. Minister of Agriculture and Rural Development. URL : https://www.moag.gov.il/en/Subjects/Research_and_Development/Pages/defdefa.aspx.
 18. Ben-David I. Agriculture in Israel Where R&D Meets Nation Needs. State of Israel Ministry of Agriculture & Rural Development, 2017. URL : https://secure.cdfa.ca.gov/egov/waterinag/docs/Itzhak_Ben-David_MOA.pdf.
 19. Israel in Figures. Selected Data From the Statistical Abstract of Israel. Central Bureau of Statistics, 2017. URL : http://www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n17e.pdf.
 20. Israel. Country Indicators. The Food and Agriculture Organization, 2016. URL : http://www.fao.org/faostat/en/#country/105.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_84_92.pdf