ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2019 рік

Економіка агропромислового виробництва

Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами

Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми

Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва

Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів

Аграрний менеджмент і підприємництво

Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями

Роль гендерного фактора на селі

Кооперація та агропромислова інтеграція

Потенціал провадження платформи агроцифрової кооперації для конвергенції регіонів у процесі сталого розвитку

Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України

Наукова дискусія

Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій