ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.147:378 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903027
Економіка агропромислового виробництва

Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва / Кириленко І.Г., Милованов Є.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 27

Мета статті – надати теоретико-методичне обґрунтування необхідності підвищення рівня науково-дослідного забезпечення органічного сектору української аграрної галузі. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі наукові методи: ретроспективного аналізу (еволюція становлення і розвитку наукових досліджень у світовій та вітчизняній практиці); структурно-логічний (географічний розподіл публікацій щодо біодинамічного та інтегрованого сільського господарства упродовж 1985-2018 рр.); аналітичних узагальнень (систематизація результатів наукових здобутків у сфері органічного виробництва, проведених в межах тематичних планів науково-дослідних установ системи НААН та вищих навчальних закладів України, а також наукових розвідок, виконаних у межах дисертаційних досліджень); логічних узагальнень (опрацювання пропозицій щодо перспективних напрямів подальших наукових пошуків у сфері органічного виробництва та формулювання висновків). ©Результати дослідження. Обґрунтовано, що динамічне зростання органічного сектору значною мірою залежатиме від розвитку наукових досліджень, інновацій, технологічних досягнень та широкого, в тому числі практичного, поширення результатів цієї роботи в аграрній сфері країни. Визначено, що для сприяння розширенню партнерства між виробниками і науковцями з органічного сільського господарства необхідні спеціальні програми досліджень, освіти та просвітництва; програми, які інтегрують наукові знання і досвід фермерів із розробки практичних та сталих рішень у систему органічного господарювання. Проаналізовано досвід розвинених країн Європи та Північної Америки, де на базі потужного державного і приватного фінансування вдалося не лише значно підвищити рівень наукового обґрунтування пріоритетності розвитку органічної сфери, а й вийти у лідери на органічного ринку. Зазначено, що багаторічний досвід провідних держав вказує на необхідність всебічного підходу до формування сталої системи органічного виробництва, в якій основоположну роль відіграє науково-дослідний фактор. Розглянуто стан наукової підтримки органічного виробництва в Україні, яка все ще знаходиться у зачатковому стані. Визначено, що, незважаючи на відсутність системності, вітчизняні наукові заклади та вчені продовжують активну роботу з підвищення якості вітчизняних науково-дослідних розробок, розвивають міжнародні зв'язки та популяризують важливість органічного сектору для розвитку національної економіки фактично без сталої державної під-тримки. Наголошено, що органічні виробники мають залучатися як рівноправні партнери разом із науковцями, постачальниками послуг (агросервісні організації, незалежні консультанти) та іншими зацікавленими сторонами у процес використання та впровадження науково обґрунтованої інформації. Елементи наукової новизни. Представлено географічний розподіл найважливіших публікацій щодо органічного, біодинамічного та інтегрованого сільського господарства за останні 33 роки. Здійснено агрегацію вітчизняних дисертаційних досліджень, що останні 12 років фокусувалися на органічному секторі. Підготовлено коротку характеристику наукових та освітніх установ, які займаються дослідженнями в органічному сільському господарстві, а також їх наукових програм і напрямів досліджень. Практична значущість. Рекомендовано 7 пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері органічного агровиробництва, що об'єктивно необхідні для довгострокового збалансованого розвитку органіку в Україні, кожен з яких має конкретні теми досліджень. Наведено ряд пропозицій щодо методів органічного дослідження та побудови перспективних стратегій досліджень. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: наукове забезпечення; органічне агровиробництво; міжнародний досвід; органічний сектор; науково-прикладні розробки

Список використаних джерел

 1. Балян А. В. Внесок аграрної науки в розвиток органічного виробництва. Вісник аграрної науки. 2013. № 11. С. 9–12.
 2. Виробництво органічної продукції птахівництва: дослідження та науковий супровід вчених університету. Офіційний веб-сайт Національного університет біоресурсів і природокористування України. URL : https://nubip.edu.ua/node/35440 (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 3. Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів ; за ред. Милованова Є., Кириленка І., Талавирі М., Терещенка В., Ковальова О. та ін. Львів: ВК "АРС", 2018.
 4. Милованов Є. В. Науково-освітні аспекти розвитку органічного виробництва. Агросвіт. 2018. № 15–16. С. 32–45.
 5. Мінсільсьгосп США розширює фінансування органічних досліджень. Журнал ORGANIC UA. 2015. № 09–11 (37)'2015. С. 7.
 6. Гадзалo Я. М., Камінський В. Ф. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. Київ : Аграрна наука, 2016.
 7. Органік в Україні. Офіційний веб-сайт Федерації органічного руху України. UR L: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29(43)'2018.С.17–19 (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 8. Писаренко В. М., Писаренко В. В., Антонець А. С., Лук’яненко Г. В., Писаренко П. В. Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця ; наук. ред. Писаренко В. М. Полтава, 2017. 124 с.
 9. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини : Закон України від 24.11.2016 р. № 5448. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 10. Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України. Офіційний сайт. URL : http://doslidnepole.com.ua/about.html (дата звернення: 15.02.2019 р.).
 11. Baars T. Reconciling scientific approaches for organic farming research. Doctoral Dissertation, Wageningen University and Research Centre Den Haag, The Netherlands, 2002.
 12. Baker B. A. Comparison of European and North American Organic agriculture research policies. In: Proceedings of the Organic Agriculture Research Symposium LaCrosse, (WI February 25-26, 2015).
 13. CORE Organics. Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems. URL: http://www.coreorganic.org/ (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 14. Foundation Center. The 990 Finder. URL : http://foundationcenter.org/findfunders/990finder/ (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 15. Lampkin N., Foster C., Padel S. & Midmore P. The Policy and Regulatory Environment for Organic Farming in Europe. Organic Farming in Europe: Economics and Policy. 1999. 1.
 16. Lutzeyer, H. J. and Kova, B. A. Decade of EU-Funded, Low-Input and Organic Agriculture Research (2000-2012). Luxembourg: European Commission. 2012. 284.
 17. Mоder, P., Fliessbach, A., Dubois, D., Gunst, L., Fried, P., and Niggli, U. Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming. Science. 2002. 296 (5573): 1694–97.
 18. McGuire A. M. Agricultural Science and Organic Farming: Time to Change Our Trajectory. The American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America, Inc. Agricultural & Environmental Letters. 2017. 2 (1), 170024. https://doi.org/10.2134/ael20l7.08.0024 (дата звернення: 16.02.2019 р.).
 19. Organic Federation of Canada. Research in organic agriculture continues and AAFC provides funding for ensuring the sustainability of the Canadian organic sector. 2018. URL : https://www.organicfederation.ca/sites/documents/Communiquй%20annonce%20final%20eng%20ph.docx_.pdf (дата звернення: 16.02.2019 р.).
 20. Farm Bill Summary of Organic Programs and Priorities. Organic Trade Association. 2018. URL : https://ota.com/sites/default/files/indexed_files/SmallSeeds2018_FarmBillPriorities _6a.pdf (дата звернення: 17.02.2019 р.).
 21. Pacini G. C., Santoni M., Ferretti L. Research in biodynamic agriculture: a review. 35th International Conference “Innovation and research. Alliances for agroecology (Nov 15-17, 2018. Milan).
 22. QLIF-2009. Quality Low-Input Food. URL: http://qlif.org/ (дата звернення: 17.02.2019 р.).
 23. SOLIBAM. Strategies for Organic and Low-Input Breeding and Management. 2014. URL: http://www.solibam.eu/ (дата звернення: 17.02.2019 р.).
 24. TP Organics Secretariat. Technology Platform – Organics. 2015. URL: http://www.tporganics.eu/ (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 25. Welcome to Canada’s Organic Science Cluster. 2014. URL: http://oacc.info/OSC/osc_welcome.asp#info (дата звернення: 27.02.2019 р.).
Читати статтю: eapk_2019_3_p_27_41.pdf