ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2019 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України

Економіка агропромислового виробництва

Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки

Аграрний ринок

Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація

Аграрний менеджмент і підприємництво

Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Комерціалізація насіннєвої галузі України та досвід інших країн

Зовнішньоекономічні відносини

Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах

Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією

Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Польська продовольча продукція на міжнародних ринках (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Аналіз часткової рівноваги політики виробництва цукру в Україні (англомовна)

Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні

Оцінка діяльності суб'єктів господарювання аграрної сфери Львівщини