ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904074
Зовнішньоекономічні відносини

Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією / Духницький Б.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 74

Мета статті – дослідити сучасні особливості розвитку глобальної аграрної торгівлі в контексті її регулювання різними профільними організаціями, а також конкретні можливості й потенціал нарощування експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в результаті затверджених для України умов. Методика дослідження. Використано методи: теоретичного узагальнення – для дослідження ролі і місця аграрної торгівлі в системі зовнішньоекономічних зв’язків, аналізу та синтезу – для виокремлення способів впливу на розвиток міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією, порівняльної оцінки – для розгляду функцій кожної з організацій, які безпосередньо здійснюють регулювання міжнародної торгівлі, індукції та дедукції – для оцінки загального впливу організацій на формування аграрної політики у світі та його регіонах, а також конкретних зобов’язаннях України по аграрній галузі в межах підписаних з ними угод. Результати дослідження. Проведено вивчення найбільш типових способів регулювання і принципів функціонування світової торгівлі, розглянуто механізм здійснення впливу та повноваження ключових регулюючих організацій, проаналізовано пріоритети реалізації торговельної політики по найбільш типових напрямах та об’єктах, визначено масштаби охоплення глобальної економіки впливом здійснюваних функцій кожної з основних регулюючих організацій, наведено перелік найбільш суттєвих питань для України, які мають бути вирішені в процесі фактичного приєднання вітчизняного аграрного сектору до світової системи сільськогосподарської політики. Елементи наукової новизни. Розмежовано повноваження найбільш впливових міжнародних установ, які визначають шляхи розвитку глобальної торгівлі у довгостроковій перспективі, виділено існуючу пріоритетність їх зусиль для потреб країн, що розвиваються або мають перехідну економіку. Практична значущість. Положення статті спрямовані на розповсюдження найбільш актуальних відомостей серед суб’єктів галузі про необхідні умови та відмінності здійснення експортно-імпортних операцій з аграрноою сировиною та харчовими продуктами як члена СОТ або торговельного партнера ЄС при виході вітчизняних спеціалізованих виробників і експортерів на цільові зовнішні ринки. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: регулювання; міжнародна торгівля; лібералізація; агропродовольча продукція; принципи; імпортні мита; підтримка

Список використаних джерел

 1. Білорус О. Г., Власов В. І. Глобальні трансформації торгівлі : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 203 с.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Кваша С. М., Кваша К. С. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 40 с.
 4. Пугачов М. І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 12-18.
 5. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 6. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / [Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Б. В. Духницький та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 7. Членство України в СОТ: огляд зобов’язань та коментарі до них. URL : http://www.ier.com.ua/files/Books/16_Chlenstvo_v_SOT/16_book_2008_Guidebook_TIBA_ua.pdf.
 8. International Trade Centre. http:// http://www.intracen.org.
 9. United Nations Commission on International Trade Law. URL : https://uncitral.un.org.
 10. United Nations Conference on Trade and Development. URL : https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.
 11. World Trade Organization. URL : https://www.wto.org.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_74_80.pdf