ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.02 (061.1 ЄС) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904089
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Польська продовольча продукція на міжнародних ринках / Терещук М. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 89

Мета статті – висвітлити позиції продовольчої продукції Польщі на міжнародних ринках у 2004-2018 рр. у порівнянні з країнами ЄС. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: абстрактний та логічний, системного аналізу з використанням математичної методології, індукції та дедукції. Результати дослідження. Зі вступом Польщі до ЄС виробники продовольства цієї країни отримали вільний доступ до розвиненого європейського ринку, який висуває високі вимоги до агропродовольчих ринків у світі. Експорт польської продовольчої продукції став важливим каналом управління надлишками продуктів харчування і вагомим джерелом доходу для національної харчової промисловості. Частка експорту агропродовольчих товарів у польському експорті у 2018 р. становила 13,3%, імпорту – 8,7%. Іншим показником, що характеризує агропродовольчий сектор економіки, є частка вартості експорту у вартості продукції, яка в 2018 р. становила понад 40% порівняно з 13,7% до вступу в ЄС. За період членства Польщі в Європейському Союзі вартість експорту агропродовольчих товарів зросла більш ніж у п'ять разів – до майже 30 млрд євро, а імпорту – в чотири рази, до майже 20 млрд євро, торговельний баланс збільшився в одинадцять разів – до 9,6 млрд євро. Такий стрімкий розвиток зовнішньої торгівлі, безперечно, є результатом вступу Польщі до ЄС та скасування обмежень на торгівлю з іншими державами-членами, що дозволило виявити порівняльні переваги польських виробників продуктів харчування. Елементи наукової новизни. Наукова новизна полягає у виявленні особливостей розвитку зовнішньої торгівлі продовольчими товарами в умовах інтеграції та глобалізації європейської економіки. Практична значущість. Результати досліджень можуть бути використані продовольчим сектором, операторами та сільськогосподарськими підприємствами ЄС та України. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: продовольство; зовнішня торгівля; експорт; зовнішні ринки; Польща; ЄС

Список використаних джерел

  1. Foreign trade in agri-food products. Condition and prospects, No 48, „Market Analyses”, 2018, IAFE-NRI, NASC, MARD, Warsaw. P. 11.
  2. Misala J. International trade and global economy. Theory and mechanisms of functioning, SGH Warsaw School of Economics. Warsaw, 2005. P. 69.
  3. Pawlak K., Poczta W. International agricultural trade, theories, competitiveness, development scenarios. Polish Economic Publishers. Warsaw, 2011. Pp. 17-19.
  4. Rymarczyk J. International economic relations. Polish Economic Publishers. Warsaw, 2006. P. 58.
  5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. Economics. PWN, Warsaw, 2004.
  6. Świerkocki J. Outline of international economics. Polish Economic Publishers. Warsaw, 2011. Pp. 20-21.
  7. Szczepaniak I. (ed.), Monitoring and assessment of the competitiveness of Polish food producers [4] Competitive position, Multi-Annual Programme series 2011-2014, No 74, IAFE-NRI, Warsaw 2013. Pp. 44-45.
  8. Tereszczuk M. Trade in the light of the theory of foreign trade. Restructuring companies and economies in the conditions of the development of global markets. Kraków University of Economics. Kraków, 2013. Pp. 25-27.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_89_96.pdf