ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.021.8:631.155.13(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904097
Сторінка молодого науковця

Аналіз часткової рівноваги політики виробництва цукру в Україні / Букін Е.К. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 97

Мета статті – проаналізувати вплив аграрної політики в цукровій галузі України на ринкову рівновагу попиту і пропозиції, дослідити механізм впровадження виробничої квоти (А) на рафінований цукор та його ефективність щодо ринкової рівноваги. Методика дослідження. У дослідженні використано методи аналізу часткової рівноваги попиту і пропозиції на ринку цукру та елементи аналізу добробуту. За допомогою цього можна зрозуміти, яким чином досягається рівноважна ціна на внутрішньому ринку та як механізми впровадження аграрної політики впливають на неї. Результати дослідження. Розкрито, яким чином виробнича квота (А) розподіляється між цукровиробниками на неконкурентних засадах, внаслідок чого штучно завищуються ціни на внутрішньому ринку, що негативно впливає на ринкову конкуренцію. Враховуючи, що ефективні та конкурентні виробники отримують відносно невеликі обсяги цукрової квоти, поточна політика негативно впливає на інвестиційну привабливість галузі, що не сприяє розвитку її конкурентності. Як наслідок, обсяги цукрового виробництва залишаються на рівні нестабільного забезпечення внутрішнього попиту. Елементи наукової новизни. Напрацьований матеріал є внеском в інформаційний доробок щодо використання методів часткової рівноваги для аналізу виробничої квоти. Адже випадок впровадження неповноцінної або гнучкої виробничої квоти ще не розглядався у науковій літературі, а тут формалізуються механізми взаємодії виробників і державного регулятора в умовах такої аграрної політики. Практична значущість. Обґрунтовано альтернативні ідеї аграрної політики, серед яких: повноцінне впровадження виробничої квоти, виробнича квота, якою можна обмінюватися та повна лібералізація. Аналітично також показано, що усі перераховані альтернативи виявляють позитивний ефект на сукупний добробут, знижуючи ринкову ціну та збільшуючи обсяги виробництва. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: аналіз часткової рівноваги; політика в цукровій галузі; Україна; виробнича квота; аналіз добробуту; імпорт цукру

Список використаних джерел

 1. Food balance sheets. Rome, Italy : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT), 2015. URL : http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS.
 2. Статистичний щорічник України за 2016 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2018. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України «Бурякоцукрова галузь в умовах національного та світового ринків» -Київ : Національна Ассоціяція Цукровиків України «УКРЦУКОР» 2015. 267 с.
 4. Balmaceda M. M. Explaining the management of energy dependency in Ukraine: possibilities and limits of a domestic-centered perspective. Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Untersuchungen des FKKS. 2004. No. 30. P. 38.
 5. Benecke C., Cramon-Taubadel S. von. The present and future profitability of sugar production in Ukraine. Policies and Agricultural Development in Ukraine / S. Zorya, S. von Cramon-Taubadel, L. Striewe (eds.). 2001. Р. 214-240.
 6. Zorya S., Nivyevskiy O. Reforming of sugar market organization in the EU: lesson for Ukraine. German Advisory Group and Institute for Economic Research and Policy Consulting in Ukraine. 2005. Vol. U, No. 5. P. 13.
 7. Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру : Закон України від 17.06.1999 № 758-ХIV зі змінами від 16.10.2012 № 5462-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ru/5462-17.
 8. Raw sugar toll refining – a sensible policy? / O. Nivyevskiy, A. Kuznetsova, S. Kandul, H. Strubenhoff. Institute for Economic Research and Policy Consulting. 2005. Vol. AgPP, No. 33. P. 23.
 9. Nivyevskiy, O., Strubenhoff, H. Restructuring of the Sugar Sector in Ukraine, Working Paper, IER. 2006. URL : https://www.researchgate.net/publication/282119501_Restructuring_of_the_Sugar_Sector_in_Ukraine.
 10. Cramon-Taubadel S. von. The market for sugar in Ukraine: past, present and future. Ukraine at the Crossroads: Economic Reforms in International Perspective / A. Siedenberg, L. Hoffman (editors). Heidelberg : Physica-Verlag HD, 1999. P. 117–130.
 11. Strubenhoff H., Movchan V., Burakovsky I. Restructuring of the sugar sector in Ukraine. Agriculture, Bioenergy and Food Policy in Ukraine Analyses, Conclusions and Recommendations / H. Strubenhoff, O. Nivyevskiy. Kiev : Institute for Economic Research and Policy Consultating, 2009. P. 186-231.
 12. The agri-food sector in Ukraine: current situation and market outlook until 2025: extension of the agmemod model towards Ukraine / M. Van Leeuwen, P. Salamon, T. Fellmann [et al.]. 2012. URL : https://www.researchgate.net/ publication/266912255_The_agri-food_sector_in_Ukraine_Current_situation_and_market_outlook_until_2025.
 13. Yarmak A., Prihodko D. Ukraine: sugare sector review report. No. 11. Rome : Food and Agriculture Organization, 2013. URL : http://www.fao.org/3/i3472e/i3472e.pdf.
 14. Striewe L. Who gains and loses–import tariffs and tariff rate quotas for sugar and grain in Ukraine. Policies and Agricultural Development in Ukraine / S. Zorya, S. von Cramon-Taubadel, L. Striewe. Aachen : Shaker Verlag, 2001. P. 134–156.
 15. Bukin E. Improving competitiveness of the Ukrainian sugar industry: economic instability and policy implications. Humboldt University of Berlin, 2015.
 16. Cabinet of Ministry of Ukraine “About some issues of sugar production and supply regulation in Ukraine”, order of the cmu no 868 from 02.06.2000 / Cabinet of Ministry of Ukraine. — Cabinet of Ministry of Ukraine, 2000. — 868 p.
 17. Про розподіл між суб’єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти "А" на внутрішній ринок у період з 01 вересня 2017 року до 01 вересня 2018 року : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.03.2017 № 130. URL : http://minagro.gov.ua/ organic_ministry?nid=23665.
 18. Achieving Ukraine’s agricultural potential stimulating agricultural growth and improving rural life. The World Bank, OECD. Paris and Washington, DC : The World Bank and OECD, 2004.
 19. Kuhn A., Demyanenko S. Agricultural policy versus rural policy: core tasks and joint responsibility. Ukrainian Agriculture – Crisis and Recovery / S. von Cramon-Taubadel, S. Demyanenko, A. Kuhn. Aachen : Shaker Verlag, 2004. P. 70–77.
 20. Kuhn A., Nivyevskiy O. An ex-ante analysis of a minimum price system in Ukraine. IER Working Paper No. 31, Kiev, March 2005.
 21. Nolte S., Buysse J., Van Huylenbroeck G. Abolition of the eu sugar quotas: what’s at stake? International Sugar Journal. 2012. Vol. 114, No. 1359. P. 146–155.
 22. Пархоменко Л. М. Виробництво цукру в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка та управління АПК. 2012. No. 8. P. 74–78.
 23. Mahler P. Efficiency losses as a result of insufficient structural adjustments due to the ec sugar regime: the case of Germany. European Review of Agricultural Economics. 1994. Vol. 21, No. 2. P. 199–218.
 24. Стасіневич С. А. Механізм державного цінового регулювання в цукробуряковому комплексі України. Бізнесінформ. 2013. No. 5. P. 172–177.
 25. Скрипник А. В., Жемойда О. В., Букін Е. К. Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA). Економіка АПК. 2017. № 1. С. 15–24.
 26. Sustainable development facets: farmland market demand estimation / A. V. Skrypnyk, V. A. Tkachuk, V. M. Andruschenko, E. Bukin. Journal of Security and Sustainability Issues. 2018. Vol. 7. No. 3. URL : https://jssidoi.org/jssi/ papers/papers/journal/27.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_97_106.pdf