ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2019 рік

Економіка агропромислового виробництва

Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні (англомовна)

Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки

Аграрний ринок

Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту

Аграрний менеджмент і підприємництво

Розвиток сімейних фермерських господарств регіону

Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій

Зовнішньоекономічні відносини

Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Розвиток харчової промисловості Польщі протягом її членства в Європейському Союзі (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості

Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України

Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення сільського господарства технічними засобами