ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2019 рік

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів

Економіка агропромислового виробництва

Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону

Аграрний ринок

Стратегічні орієнтири розвитку ринку зерна та механізму його регулювання

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності: вимоги та реалії впровадження (англомовна)

Аграрний менеджмент і підприємництво

Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Індикатори продуктивності та конкурентоспроможності аграрних підприємств у системі інтегральної результативності

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Людський капітал як фактор економічного зростання

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект

Проблеми економічної теорії

Становлення основної термінології в органічному секторі аграрної галузі

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Організаційно-економічне забезпечення управління землями лісогосподарського призначення: зарубіжний та вітчизняний досвід

Сторінка молодого науковця

Трансформація професії бухгалтера в умовах диджиталізації управління

Детермінанти формування попиту на ринку агротехнологічного сервісу