ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2019 рік

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці

Економіка агропромислового виробництва

Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA

Аграрний ринок

Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини

Кооперація та агропромислова інтеграція

Просте товaриство як форма кооперації виробників сільськогосподарської продукції

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Запровадження наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції

Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку

Зовнішньоекономічні відносини

Світове виробництво сільськогосподарської продукції

Аналіз світових тенденцій поширення державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування

Сторінка молодого науковця

Концептуальні засади формування стратегії подолання бар'єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки

Економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель (англомовна)

Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств