ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2019 рік

Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії

Аналіз та моделюванняенергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору

Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель

Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій

Аграрний менеджмент і підприємництво

Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації

Зовнішньоекономічні відносини

Світовий ринок органічної продукції та Україна (англомовна)

Проблеми економічної теорії

Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем

Сторінка молодого науковця

Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств

Лісокористування на територіях районів Житомирської області, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС