ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2019 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового обігу земель: завищені очікування та реальність

Економіка агропромислового виробництва

Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі

Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінка нематеріальних активів у сільському господарстві (англомовна)

Аграрний менеджмент і підприємництво

Екологічні складники та інструменти здійснення соціальної відповідальності підприємствами агробізнесу (англомовна)

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Формування соціальної відповідальності в аграрних закладах вищої освіти України

Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні

Управління та інформаційне забезпечення

Характеристика ключових суб’єктів інформаційно-консультаційної діяльності в Україні

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети

Інституціональні проблеми розвитку ринково-орієнтованих земельних відносин у сільському господарстві

Організаційні засади функціонування інституту підприємництва в економіці

Сторінка молодого науковця

Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики