ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2019 рік

Аграрна політика і реформування

Аграрна політика та чинники її реалізації

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки

Економіка агропромислового виробництва

Охорона ґрунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства

Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків

Аграрний менеджмент і підприємництво

Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Відтворення нерівності трудового потенціалу сільської і міської молоді: причини та шляхи подолання

Міграційні процеси як наслідок негативних тенденцій в житті сільських жінок

Управління та інформаційне забезпечення

Проблеми та перспективи використання інтернет-технологій у сільськогосподарських підприємствах

Зовнішньоекономічні відносини

Кореляційно-регресійне моделюванняконкурентоспроможності української пшениці на світових ринках

Сторінка молодого науковця

Підприємництво: сутність та особливості розвитку в аграрній сфері