ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2019 рік

Аграрна політика і реформування

Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем

Аграрний ринок

Теоретичні і методичні засади визначення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції

Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України

Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні

Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Сучасний стан та перспективи розвитку основних виробничих засобів сільського господарства

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційна парадигма економічної безпеки регіонів у конкурентному середовищі суб’єктів агробізнесу

Проблеми економічної теорії

Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект

Виробництво біопластику для циркуляційної економіки і стимулювання сестейнового розвитку (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду

Наукова дискусія

Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації

Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі