ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.24:330.13:167 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911017
Аграрний ринок

Теоретичні і методичні засади визначення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції / Андрійчук В.Г., Ходзіцька К.Р. // Економіка АПК. - 2019. - № 11 - С. 17

Мета статті – проаналізувати ступінь забезпеченості потужностями для зберігання зерна в Україні, обґрунтувати доцільність такого зберігання для продажу продукції в майбутньому періоді та запропонувати методичний підхід до визначення й оцінювання економічної вигоди від цієї логістичної операції за відповідні часові проміжки. Методика дослідження. Використано такі методи дослідження: монографічний (при дослідженні рівня тарифів на зберігання по окремих елеваторах); розрахунково-конструктивний (при визначенні економічної вигоди від зберігання продукції за різні часові проміжки); порівняння (для оцінювання економічної вигоди за різного курсу долара до гривні); абстрактно-логічний (при здійсненні узагальнень, формулювання висновків і рекомендацій). Результати дослідження. Визначено ступінь забезпеченості аграрних підприємств потужностями для зберігання сільськогосподарської продукції по областях України, розраховано дефіцит в них і можливий термін його покриття. Визначено економічний ефект від зберігання кукурудзи за різні часові проміжки майбутнього періоду за різними варіантами: за умов продажу зерна на зовнішньому і внутрішньому ринках; за фактичної волативної динаміки курсу долара до гривні і за його стабілізації; обґрунтовано відповідні рекомендації цього аспекта дослідження. Елементи наукової новизни. Поглиблено теоретичні засади щодо окреслення меж доцільності зберігання сільськогосподарської продукції і розроблено методику визначення економічної ефективності такого зберігання, як важливого складника логістики. Практична значущість. Одержані основні результати дослідження мають прикладну спрямованість і можуть бути використані підприємствами для визначення економічної доцільності зберігання продукції в різні часові проміжки майбутнього періоду та вибору ринку збуту продукції – зовнішнього чи внутрішнього. Табл.: 7. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: потужності зі зберігання; ціна; економічний ефект від зберігання; курс валют; тарифи на зберігання

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 783 с. С. 362-365.
 2. Вернигора Р. В., Рустамов Р. Ш. Аналіз системи зберігання українського зерна. Транспортні системи та технології перевезень. 2017. № 13. URL : http://tstt.diit.edu.ua/article/view/110763/pdf_103 (дата звернення: листопад 2019).
 3. Державна служба статистики України. Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою. 2018 рік. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: листопад 2019).
 4. Договірні умови поставки сільськогосподарської продукції та надання послуг зерновими складами. Урядовий кур’єр. 2019. № 175. С. 8-15.
 5. Економічна ефективність доробки, зберігання і переробки зерна в Полтавській області. URL: http://chitalky.ru/?p=2031 (дата звернення: листопад 2019).
 6. Закупівельні ціни на зерно в портах. Група компаній «Агропросперіс». URL : https://www.agroprosperis.com (дата звернення: листопад 2019).
 7. Зоря С. Взаємозалежність між сільським господарством та макроекономікою в Україні. Київ : КНЕУ, 2005. 190 с.
 8. Карта елеваторів України. URL : https://elevatorist.com (дата звернення: листопад 2019).
 9. Кирпа М. Я. Зберігання зерна – стан і перспектива розвитку в зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва зерна в Україні. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. 2011. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2011_1_4 (дата звернення: листопад 2019).
 10. Малиш С., Мозгова О. Україну чекає диверсифікація. Агробізнес Сьогодні. 2010. URL : http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7790-ukrainu-chekaie-dyversyfikatsiia.html (дата звернення: листопад 2019).
 11. Національний банк України. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют. URL : https://bank.gov.ua (дата звернення: листопад 2019).
 12. Обґрунтування ефективних способів зберігання продукції. URL : https://buklib.net/books/26064/ (дата звернення: листопад 2019).
 13. Сільське господарство України 2018 рік : стат. зб. Київ : Держстат, 2019. 235 с. С. 97, 104.
 14. Warrick C. Economics of on-farm grain storage. GRDS Grain Research & Development Corporation. 2013. 16 p. URL : https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0018/100386/grdc-guide-onfarmstorageeconomics-pdf.pdf.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_11_p_17_26.pdf