ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2019 рік

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад

Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану

Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення в дорадництві з використанням сучасних інноваційних Інтернет-технологій

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України

Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів

Актуальні проблеми аграрного ринку та перспективи розвитку на прикладі Республіки Вірменія (англомовна)

Наукова дискусія

Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти

Сторінка молодого науковця

Специфіка застосування ставки дисконтування для оцінки вартості аграрного бізнесу (англомовна) (=> )