ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2020 рік

Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні

Сільськогосподарські структури, сталість продовольчих систем та регулювання земельних ринків

Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні

Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України

Розвиток ринку м’яса свиней

Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій

Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами

Насіння і садивний матеріал – інноваційний товар рослинництва (англомовна)

Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами

Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва

Земельні реформи в Україні: історія проведення

Теорія і методологія кластерного розвитку АПК (англомовна)

Земельна реформа: сучасні проблеми і шляхи вирішення

Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України

Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань

Становлення та розвиток сімейного фермерства у Польщі: досвід для України

Розвиток особистих селянських господарств та їх трансформація у сімейні фермерські

Особливості ролі сільської жінки в сім’ї

Оцінка ролі України на світовому ринку меду

Розвиток світового виробництва та торгівлі молочними продуктами

Соціальна відповідальність бізнесу: інституціональний підхід (англомовна)

Концептуальні аспекти економіки вражень в контексті землекористування

Концепція ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Невідкладні заходи для врахування при запровадженні ринкових земельних відносин

Ефективність виробництва насіння та перспективи розвитку насінництва в Україні

Розвиток ринку плодів та ягід в Україні

Організаційно-економічний механізм просування сортів зернових колосових культур іноземної селекції на ринки України

Статистичний аналіз споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні

Поведінка споживачів на продовольчому ринку: інституційний та маркетинговий підходи

Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності

Інфраструктурне забезпечення розвитку вітчизняних підприємств зеленого туризму (англомовна)

Втрати продовольства як індикатор збалансованості інноваційних процесів у продовольчому ланцюгу

Бенчмаркінг як інноваційний інструмент фінансової діяльності підприємств сільського зеленого туризму (англомовна)

Удосконалення планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Теоретичні засади розвитку підприємництва

Організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств (англомовна)

Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України

Світовий ринок насіння та місце України в ньому

Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України

Оцінювання регіональної конкурентоспроможності виробництва молока в Україні

Формування ринку зернозбиральних комбайнів в Україні

Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України

Економетричний аналіз впливу цифровізації економіки на розвиток аграрного виробництва

Шляхи цифрової трансформації сільськогосподарського дорадництва в Україні

Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект

Тенденції споживання харчових продуктів у світі

Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі

Зарубіжний досвід державного регулювання аграрного підприємництва

Науково-методичне удосконалення підходів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності

Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України

Сторінки