ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2020 рік

Економіка агропромислового виробництва

Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України

Світовий ринок насіння та місце України в ньому

Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України

Оцінювання регіональної конкурентоспроможності виробництва молока в Україні

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Формування ринку зернозбиральних комбайнів в Україні

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України

Управління та інформаційне забезпечення

Економетричний аналіз впливу цифровізації економіки на розвиток аграрного виробництва

Шляхи цифрової трансформації сільськогосподарського дорадництва в Україні

Зовнішньоекономічні відносини

Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект

Тенденції споживання харчових продуктів у світі

Наукова дискусія

Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі

Сторінка молодого науковця

Зарубіжний досвід державного регулювання аграрного підприємництва

Критика і бібліографія

Науково-методичне удосконалення підходів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності