ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2020 рік

Аграрна політика і реформування

Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Аналітичний потенціал абстрактно-логічного методу дослідження у сфері аграрної політики

Економіка агропромислового виробництва

Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій

Аграрний менеджмент і підприємництво

Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі

Організаційно-економічні особливості функціонування підприємництва в сільському господарстві

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Управління розвитком людського капіталу в забезпеченні якості життя сільського населення

Інноваційні агрокластери як форма інтеграції науково-освітньої діяльності та бізнесу

Зовнішньоекономічні відносини

Оцінка впливу сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту на інфраструктурні інвестиції в Нігерії (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика

Наукова дискусія

Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання

Сторінка молодого науковця

Основні чинники модернізації хмелярських підприємств