ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.012/37.014.338 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005034
Економіка агропромислового виробництва

Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій / Лупенко Ю.О., Андрос С.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 5 - С. 34

Мета статті – надати теоретичне обґрунтування мікрофінансування як специфічної форми забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами суб’єктів аграрного виробництва в умовах ринкової економіки та розробити практичні рекомендації щодо модифікації механізмів мікрофінансування малого агробізнесу з урахуванням успішної міжнародної практики. Методика дослідження. Використано діалектичний метод пізнання та системний підхід (обґрунтовано необхідність формування єдиної системи мікрофінансування суб'єктів аграрного виробництва з урахуванням української специфіки, для побудови якої потрібне створення законодавчих, інфраструктурних та адміністративних умов). Застосовано методи системного, факторного і порівняльного аналізу (виконано оцінку ефективності надання фінансової підтримки малим агропідприємствам); сукупність методів статистичної обробки даних та методи графічної інтерпретації явищ і процесів (при ідентифікації й оцінюванні основних ризиків, з якими стикаються банки і мікрофінансові організації у своїй діяльності). Аналіз статистичних даних проведено із застосуванням методів групування, порівняння та узагальнення (при оцінюванні загального рівня забезпеченості малих агропідприємств мікропозиками). Результати дослідження. Теоретично обґрунтовано та систематизовано методологічні основи формування системи фінансування суб'єктів аграрного виробництва та розроблено рекомендації щодо підвищення її ефективності в умовах модернізації економіки. Елементи наукової новизни. Дістали подальшого розвитку теоретичні положення системи мікрофінансування малого агробізнесу. Встановлено, що недостатність фінансових послуг, передусім мікрокредитів, для малого агробізнесу, нерівність доступу до них у мегаполісах і малих містах призводить до посилення територіальних і економічних диспропорцій, збільшує соціальні ризики. Доведено, що розвиток мікрофінансування виступає важливою умовою для розвитку малого агробізнесу і зростання якості життя сільського населення. Проаналізовано особливості банківського і небанківського кредитування малих агропідприємств та виявлено перспективні напрями кредитування для малого агробізнесу. Виконано оцінку специфіки функціонування механізму мікрофінансування малого агробізнесу. Запропоновано заходи щодо формування ефективної системи фінансування малого агробізнесу, засновані на вдосконаленні банківського кредитування і розвитку технології мікрофінансування як перспективного напряму кредитування малого агробізнесу. Практична значущість. Виражається в можливості застосування одержаних результатів у діяльності регіональних адміністрацій, асоціацій організацій, що надають фінансові послуги малому агробізнесу, підприємницьких спілок, потенційних інвесторів, у тому числі банків та інших організацій, які беруть участь в організаційно-економічних відносинах, пов'язаних із розвитком фінансової підтримки малого агробізнесу. Розроблені підходи фінансової взаємодії держави і суб'єктів сектору мікрофінансування можуть бути використані органами управління організацій сектору мікрофінансування при виборі зовнішньої форми фінансування і фінансових інструментів. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: банк; малий агробізнес; мікрокредит; мікрофінансування; позика; відсоткова ставка

Список використаних джерел

 1. Abate G. T., Borzaga C., Getnet K. Cost‐Efficiency and Outreach of Microfinance Institutions: Trade‐Offs and the Role of Ownership, Journal of International Development, John Wiley & Sons, Ltd. 2014. N 26(6)/ P. 923–932.
 2. Adhikary S., Papachristou G. Is There a Trade-off between Financial Performance and Outreach in South Asian Microfinance Institutions?, Journal of Developing Areas, Tennessee State University, College of Business. 2014. N 48(4). P. 381–402. https://doi.org/10.1353/jda.2014.0081.
 3. Ahmed Habib. Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions, Islamic Economic Studies. The Islamic Research and Training Institute (IRTI). 2002.. N 9(2). P. 28–64. URL : https://ssrn.com/abstract=3164247.
 4. Armendariz B., Szafarz A. On Mission Drift in Microfinance Institutions, in B. Armendariz and M. Labie (eds.) The Handbook of Microfinance, Singapour: World Scientific Publishing. 2011. N16. P. 341–366. https://doi.org/10.1142/9789814295666_0016. URL : https://ssrn.com/abstract=1918096.
 5. Bateman M., Chang H. J. Microfinance and the Illusion of Development: From Hubris to Nemesis in Thirty Years, World Economic Review, World Economics Association. 2012. №1. Р. 13–36.
 6. Casu B., Girardone C., Molyneux Ph. Productivity Change in European Banking: A Comparison of Parametric and Non-parametric Approaches, Journal of Banking & Finance, Elsevier..2004.. N 28(10). P. 2521-2540.
 7. Coelli T. J., Prasada Rao D. S. Total Factor Productivity Growth in Agriculture: a Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980–2000, Agricultural Economics, International Association of Agricultural Economists. 2005. Vol. 32(s1). P. 115–134. https://doi.org/10.1111/j.0169-5150.2004.00018.x.
 8. Gutiérrez-Nieto Begoña, Serrano-Cinca Carlos, Mar Molinero Cecilio. Microfinance Institutions and Efficiency, Omega, Elsevier. 2007. N 35(2). P. 131–142. https://doi.org/10.1016/j.omega.2005.04.001.
 9. Haq M., Skully M., Pathan S. Efficiency of Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis, Asia-Pacific Financial Markets, Springer; Japanese Association of Financial Economics and Engineering. 2010. N 17(1). P. 63–97. https://doi.org/10.1007/s10690-009-9103-7.
 10. Hartarska, V. Shen, X., Mersland, R. Scale Economies and Input Price Elasticities in Microfinance Institutions, Journal of Banking & Finance, Elsevier. 2013. Vol. 37(1). P. 118–131. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.08.004.
 11. Hermes N., Lensink R., Meesters A. Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions, World Development, Elsevier. 2011. N 39(6). P. 938–948.
 12. Jaap, W. B. Bos, Matteo M. Practice What You Preach: Microfinance Business Models and Operational Efficiency, World Development, Elsevier. 2015. Vol. 70(C). P. 28–42. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.018.
 13. Louis Ph., Seret A., Baesens B. Financial Efficiency and Social Impact of Microfinance Institutions Using Self-Organizing Maps, World Development, Elsevier. 2013. Vol. 46(C). P. 197–210. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.02.006.
 14. Navajas S., Conning J., Gonzalez-Vega C. Lending Technologies, Competition and Consolidation in the Market for Microfinance in Bolivia, Journal of International Development, John Wiley & Sons, Ltd. 2003. Vol. 15(6). P. 747–770. https://doi.org/10.1002/jid.1024.
 15. Quayes Sh. Depth of Outreach and Financial Sustainability of Microfinance Institutions, Applied Economics, Taylor & Francis Journals. 2012. N 44(26). P. 3421–3433. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.577016.
 16. Serrano-Cinca C., Gutiérrez-Nieto B. Microfinance, the Long Tail and Mission Drift, International Business Review, Elsevier, 2014. Vol. 23(1). P. 181–194. https://doi.org/ 10.1016/j.ibusrev.2013.03.006.
 17. Servin R., Lensink R., van den Berg M. Ownership and Technical Efficiency of Microfinance Institutions: Empirical Evidence from Latin America, Journal of Banking & Finance, Elsevier. 2012. N 36(7). P. 2136–2144. https://doi.org/ 10.1016/j.jbankfin.2012.03.018.
 18. Twaha Koire, Rashid Abdul. Exploring the Determinants of the Productivity of Microfinance Institutions in India, MPRA Paper 45715, University Library of Munich, Germany, 2012.
 19. Widiarto I., Emrouznejad A. Social and Financial Efficiency of Islamic Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis Application, Socio-Economic Planning Sciences, Elsevier. 2015. Vol. 50(C). P. 1–17. https://doi.org/ 10.1016/j.seps.2014.12.001.
 20. Worthington A. The determinants of Non-bank Financial Institution Efficiency: a Stochastic Cost Frontier Approach, Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals. 1998. Vol. 8(3). P. 279–287. https://doi.org/10.1080/096031098333032.
 21. Yaron J. What Makes Rural Finance Institutions Successful?, World Bank Research Observer, World Bank Group. 1994. Vol. 9(1). P. 49–70. URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/441261468740192.
 22. Огляд ринків фінансових послуг. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 2020. URL : https://nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_5_p_34_44.pdf