ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334:330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008072
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки / Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 72

Мета статті – охарактеризувати роль «зелених» кооперативів у формуванні інституційних складових розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки. Методика дослідження. Використано метод теоретичного узагальнення – для розкриття сутності категорії «зелений» енергетичний кооператив. Застосовано метод аналізу в процесі розгляду сучасного стану розвитку альтернативної енергетики в Україні, а також метод пояснення при вивченні ролі «зелених» енергетичних кооперативів у розвитку альтернативної енергетики. Результати дослідження. Розглянуто базове поняття «кооперація» та похідне «енергетичний кооператив» з точки зору різних авторів, наведено власне пояснення терміна «зелений» енергетичний кооператив. Охарактеризовано стан розвитку альтернативної енергетики в Україні. Проаналізовано тенденції енергоспоживання на основі відновлюваних джерел у країні за 2013-2018 рр., за яким частка постачання енергії від відновлюваних джерел з кожним роком зростає – у 2018 р. з показником 4,6%. Відзначено мотивації активного будівництва сонячних електростанцій із найбільшою кількістю таких у Дніпропетровській і Тернопільській областях, а також інституційні складові розвитку альтернативної енергетики. Акцентовано увагу на «зелених» кооперативах. Розглянуто основні нормативно-правові акти, тобто формальні інституції, що регулюють відновлювальну енергетику в країні, а саме закони, розпорядження, стратегії. Проаналізовано такий елемент інституційного механізму, як організації, котрі контролюють і структурують процес розвитку альтернативних джерел енергії, у тому числі в аграрній сфері економіки країни. Наведено приклад успішного досвіду зарубіжних країн у «зеленому» енергетичному кооперуванні, серед яких Великобританія та Німеччина. Елементи наукової новизни. Сформовано власне пояснення категорії «зелені» енергетичні кооперативи». Доведено важливість енергетичних кооперативів у розвитку «зеленої економіки» в аграрному секторі економіки. Практична значущість. Результати дослідження можна застосувати для пришвидшення подальшого активного розвитку «зелених» енергетичних кооперативів, що матиме значний вплив на нарощування виробництва і споживання альтернативних джерел енергії на селі, а також зменшення витрат на енергоресурси фермерськими господарствами та особистими селянськими господарствами. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: «зелений» енергетичний кооператив; інституційний механізм; відновлювальні джерела енергії; аграрний сектор; інституція; «зелена економіка»

Список використаних джерел

 1. Використання соціально-економічного потенціалу кооперації для розвитку сільських територій України / Борщевський В., Куліш І., Цимбаліста Н., Кравців І. НАНУ. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». URL : http://ird.gov.ua/irdp/p20170201.pdf/.
 2. Відновлювана енергетика в Україні (ВДЕ) – це реальність, незалежність та інвестиції в майбутнє. URL : http://eremurus.info/wp-content/uploads/2017/06/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%94%D0%95___%D1%86%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C__%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94.pdf.
 3. Горбонос Ф. В., Павленчик Н. Ф. Реструктуризація економічного простору сільської територіальної одиниці як підгрунтя розвитку кооперації. Кооперативні читання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 4 – 6 квітня 2013 р. Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013.
 4. Гроші на екоінновації: де шукати кошти для «зелених» ініціатив. 2017. URL : http://www.umoloda.kiev.ua/number/3250/159/118668/.
 5. Енергетичні кооперативи сприятимуть розвитку зеленої енергетики і вирішенню системних проблем – експерти, народні депутати. 2018. URL : http://uacrisis.org/ua/52987-energetichni-kooperativi.
 6. Енергетичні кооперативи. URL : https://biz.nv.ua/ukr/experts/ignatyev_s/energetichni-kooperativi-v-ukrajini-659172.html.
 7. Енергетичні кооперативи: Досвід Німеччини та Австрії. 2017. URL : https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/FEAO_Energy_cooperatives.pdf.
 8. «Зелений» резерв — річні підсумки альтернативної енергетики в АПК та плани на 2018. URL : https://agropolit.com/spetsproekty/396-zeleniy-rezerv--richni-pidsumki-alternativnoyi-energetiki-v-apk-ta-plani-na-2018.
 9. Інформація щодо потужності та обсягів виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL : https://saee.gov.ua/sites/default/files/1_kv_2020_VDE.pdf.
 10. На Тернопільщині селяни опалюють свої домівки брикетами з відходів малини власного виробництв. 2018. URL : https://agroreview.com/news/na-ternopilshchyni-selyany-opalyuyut-svoyi-domivky-bryketamy-z-vidhodiv-malyny-vlasnoho-vyrobnyctva.
 11. Про ратифікацію Паризької угоди : Закон України від 14.07.2016 № 1469-VIII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1469-19.
 12. Стан і перспективи розвитку малої гідроенергетики, сонячної, вітрової та інших джерел поновлюваної енергії зарубіжних країн та України. Міненерговугілля України ДП «НЕК «Укренерго» відокремлений підрозділ «Науково-проектний центр розвитку об’єднаної енергетичної системи України» ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». 2016. URL : https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/4.-Stan-i-perspektyvy-rozvytku-PDE.pdf.
 13. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. Москва : Экономика, 1989. 496 с.
 14. Украинские фермы проявляют интерес к биогазовым установкам. Biowatt. URL : http://biowatt.com.ua/trends/ukrainskie-fermy-proyavlyayut-interes-k-biogazovym-ustanovkam/.
 15. Ходаківська О. В., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір. Бізнес інформ. 2017. № 7. С. 13-18.
 16. Shpykuliak O., Sakovska O. Agricultural cooperation as an innovation for rural development. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. No. 3. P. 183-189. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-183-189.
 17. Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92-101.
 18. Малік М. Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 76-82.
 19. Борщевський В., Магас В.. Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 14-19.
 20. Gorbonos F., Pavlenchyk N., Pavlenchyk A. Cooperative as an organizational structure аnd а form of cooperation. Oxford Economic. 2017. P. 1102-1108
 21. Калетнік Г. М. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4. С. 90-98 DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)
 22. Шпичак О. М., Боднар О. В., Пашко С. О. Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 13-27.
 23. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18-27.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_72_81.pdf