ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2020 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій України

Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі

Економіка агропромислового виробництва

Науково-економічне забезпечення інвестування аграрного сектору та його економічної результативності

Оцінка ролі та значення молокопродуктового підкомплексу для вирішення продовольчого забезпечення та національної економіки

Аграрний ринок

Аналіз цінової ситуації на ринку м’яса великої рогатої худоби

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інститут аудиту: сутність та його складові

Впровадження інформаційних систем обліку

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Тенденції розвитку ринку паливно-енергетичних ресурсів в аграрному секторі України

Аграрний менеджмент і підприємництво

Передумови і перспективи організації та розвитку сільськогосподарських кооперативів другого і третього рівнів в Україні: приклад молочних обслуговуючих кооперативів (англомовна)

Оцінка перспектив підтримки підприємництва територіальними громадами

Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні як передумова формування диференційованих заходів аграрної політики

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Державне регулювання та підтримка аграрних інновацій в Україні