ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012006
Економіка агропромислового виробництва

Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави / Ходаківська О.В., Пугачов М.І., Патика Н.І., Шпикуляк О.Г., Могильний О.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 12 - С. 6

Мета статті – систематизувати чинники впливу карантинних заходів, пов’язаних із COVID-19, на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави й оцінити їх соціально-економічні наслідки. Методика дослідження. За методологічну основу дослідження слугували: системний підхід до вивчення досліджуваних явищ і процесів та діалектичний метод пізнання, які дозволяють комплексно розглянути процеси, пов’язані з впливом пандемії COVID-19 і карантинних обмежувальних заходів на аграрний сектор економіки та продовольчу безпеку країни. При узагальненні теоретичних і методичних аспектів дослідження, систематизації чинників впливу використано прийоми абстрактно-логічного методу, аналізу і синтезу, індукції й дедукції, аналогій та порівнянь. З метою діагностики тенденцій розвитку аграрного сектору під впливом COVID-19 і обмежувальних заходів в аналітичних дослідженнях застосовано економіко-статистичні методи (порівняльного аналізу, відносних величин, трендовий тощо). Результати дослідження. Визначено й систематизовано чинники впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19, на аграрний сектор із виділенням десяти груп стимуляторів і дестимуляторів, екзогенного й ендогенного впливу, що дало змогу визначати синергетичний ефект їх взаємодії. Оцінено соціально-економічні наслідки поширення пандемії COVID-19 та обмежувальних заходів на вітчизняний аграрний сектор і продовольчу безпеку за напрямами: виробництво аграрної продукції, обсяги реалізації на внутрішньому й зовнішньому ринках, інвестиційна активність, ефективність господарської діяльності, ринок праці сільської місцевості та зайнятість в аграрному секторі. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано теоретико-методологічні положення, науково-методичні й практичні підходи до систематизації чинників впливу карантинних заходів і поширення COVID-19 на аграрний сектор економіки, продовольчу безпеку держави та оцінювання ступеня їх впливу на соціально-економічний розвиток галузі. Практична значущість. Основні викладені положення і висновки доведено до рівня практичних рекомендацій, впровадження яких надасть можливість обґрунтувати управлінські рішення при розробленні та реалізації дієвої державної політики розвитку й підтримки аграрної сфери, забезпечення адаптивності національних товаровиробників до обмежувальних карантинних заходів в умовах поширення COVID-19. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: аграрний сектор; продовольча безпека; пандемія COVID-19; карантинні заходи; чинники впливу; систематизація

Список використаних джерел

 1. Базилюк Я. Б., Гейко Т. Ю. Організаційні механізми зниження загроз економічній безпеці у зв’язку із запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України захворювань на Covid-19. Київ : НІСД, 2020. 5 с.
 2. Вплив COVID-19 на економіку і суспільство – постпандемічний розвиток : консенсус-прогноз. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. № 52. 41 с. URL : https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=63a21de0-ad56-4954-bb93-1ec3d335802e&title=VipuskvplivCovid19-NaEkonomikuISuspilstvoPostpandemichniiRozvitok-Konsensusprognoz-lipen2020.
 3. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України : кабінетне дослідження. Громадська організація «Центр прикладних досліджень», Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. Липень 2020. 56 с.
 4. Економічний вплив пандемії Covid-19 на Україну : аналітичне дослідження / Заха Д., Мовчан В., Кравчук В., Кірхнер Р., Полушкін Г. Berlin Economics, 2020. 21 с. URL : https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/GET_UKR_PS_01_2020_ua.pdf.
 5. Кириленко І. Г. Куди прийшла, людино розумна? Вісник НАН України. 2020. № 11. С. 3-15. https://doi.org/10.15407/visn2020.11.003/.
 6. Мамчур В. А., Ірклієнко І. С. Економічні оцінки впливу Covid-19 на розвиток фермерських господарств. Економіка АПК. 2020. № 6. С. 68-80.
 7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 17 березня 2020 р. № 533-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20#Text.
 8. Програма стимулювання економіки для подолання наслідків Covid-19: «Економічне відновлення» : інформаційно-аналітичні матеріали. Додаток до Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) на 2020-2022 роки. Кабінет Міністрів України, 2020. 88 с. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/programa-stimulyuvannya-ekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-covid-19-ekonomichne-vidnovlennya.
 9. Статистична інформація. Державна служба зайнятості України. URL : https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/2-dani-shchodo-kilkosti-zareyestrovanyh-bezrobitnyh-ta-kilkosti-zareyestrovanyh-vakansiy.
 10. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html.
 11. Терещенко Ю. COVID-19: Вплив на харчову промисловість та агробізнес. KPMG. 8 квітня, 2020 р. URL : https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html.
 12. Україна може нагодувати не лише себе, а й частину світу. Про міжнародну торгівлю та падіння економіки України в часи пандемії : інтерв’ю з Веронікою Мовчан. Громадське радіо. Травень, 2020. URL : https://voxukraine.org/uk/ukrayina-mozhe-nagoduvati-ne-lishe-sebe-a-j-chastinu-svitu-interv-yu-z-veronikoyu-movchan/.
 13. Україна після коронакризи : шлях одужання : наук. доп. / [Я. А. Жаліло (кер. авт. кол.), Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська, О. О. Коломієць та ін.] ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2020. 304 с.
 14. Barua S. Understanding Coronanomics: The Economic Implications of the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. SSRN Electron. J. 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3566477.
 15. Commodity Markets Outlook: Implications of COVID-19 for Commodities. A World Bank Group Report. April 2020. 89 р.
 16. Donthu N., Gustafsson A. Effects of COVID-19 on Business and Research. J. Bus. Res. 2020. № 117. P. 284–289. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008.
 17. Elleby C., Domínguez I. P., Adenauer M., Genovese G. Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Global Agricultural Markets. Environ. Resour. Econ. 2020. № 76. P. 1067–1079. https://doi.org/10.1007/s10640-020-00473-6.
 18. Fan V. Y., Jamison D. T., Summers L. H. Pandemic Risk: How Large Are the Expected Losses? Bull. World Health Organ. 2018. № 96. С. 129–134. https://doi.org/10.2471/BLT.17.199588.
 19. Farmers and agribusinesses at risk under COVID-19: What role for blended finance funds? Food and Agriculture Organization of the United Nations, July, 2020. 11 р. URL : http://www.fao.org/3/ca9753en/CA9753EN.pdf.
 20. Headey D., Ruel M. The COVID-19 nutrition crisis: What to expect and how to protect. International Food Policy Research Institute, 2020. URL : https://www.ifpri.org/blog/covid-19-nutrition-crisis-what-expect-and-how-protect.
 21. Hobbs J. E. Food Supply Chains during the COVID-19 Pandemic. Can. J. Agric. Econ. Can. D’agroeconomie. 2020. № 68. С. 171–176. https://doi.org/10.1111/cjag.12237.
 22. Impact of COVID-19 on agriculture, food systems and rural livelihoods in Eastern Africa: Policy and programmatic options. Food and Agriculture Organization of the United Nations, July, 2020. 9 р. URL : http://www.fao.org/3/cb0552en/CB0552EN.pdf.
 23. Impacts of coronavirus on food security and nutrition in Asia and the Pacific: building more resilient food systems. Food and Agriculture Organization of the United Nations. July, 2020. 9 р. URL : http://www.fao.org/3/ca9473en/CA9473EN.pdf.
 24. Joshi P., Kulkarni U., Munje S., Kulkarni S. Impact of Covid-19 Pandemic on Indian Fruits and Vegetables Export, Postharvest Management Supply Chain and Future Strategies. AgricINTERNATIONAL. 2019. № 6. С. 4. https://doi.org/10.5958/2454-8634.2019.00015.9.
 25. Taqi H. M. M., Ahmed H. N., Paul S., Garshasbi M., Ali S. M., Kabir G., Paul S. K. Strategies to Manage the Impacts of the COVID-19 Pandemic in the Supply Chain: Implications for Improving Economic and Social Sustainability. Sustainability. 2020. № 12 (22), 9483. 26 p. URL : https://www.mdpi.com/2071-1050/12/22/9483. https://doi.org/10.3390/su12229483.
 26. The impact of COVID-19 on food security and nutrition: рolicy brief: Food and Agriculture Organization of the United Nations, June, 2020. 23 р. URL : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
 27. The State of Agricultural Commodity Markets 2020. Agricultural markets and sustainable development: Global value chains, smallholder farmers and digital innovations : Report / FAO flagships. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2020. 164 p. URL: http://www.fao.org/3/cb0665en/CB0665EN.pdf.
 28. Vatavali F., Gareiou Z., Kehagia F., Zervas E. Impact of COVID-19 on Urban Everyday Life in Greece. Perceptions, Experiences and Practices of the Active Population. Sustainability. 2020. № 12 (22). 9410. 17 p. URL : https://www.mdpi.com/2071-1050/12/22/9410. https://doi.org/10.3390/su12229410.
 29. Zhang Y., Diao X., Chen K. Z., Robinson S., Fan S. Impact of COVID-19 on China’s Macroeconomy and Agri-Food System — An Economy-Wide Multiplier Model Analysis. China Agric. Econ. Rev. 2020. № 12. P. 387– 407. https://doi.org/10.1108/CAER-04-2020-0063.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_12_p_6_21.pdf