ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2020 рік

Аналітичний потенціал абстрактно-логічного методу дослідження у сфері аграрної політики

Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій

Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі

Організаційно-економічні особливості функціонування підприємництва в сільському господарстві

Управління розвитком людського капіталу в забезпеченні якості життя сільського населення

Інноваційні агрокластери як форма інтеграції науково-освітньої діяльності та бізнесу

Оцінка впливу сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту на інфраструктурні інвестиції в Нігерії (англомовна)

Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика

Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання

Основні чинники модернізації хмелярських підприємств

Глобалізаційна трансформація землекористування: наслідки та способи їх запобігання

Електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок: нові можливості та наявні ризики

Вплив рівня інтенсивності виробництва на формування ефективної структури витрат у рослинництві

Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу

Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток

Сучасний стан та тенденції ринку м’яса

Економічні оцінки впливу Covid-19 на розвиток фермерських господарств

Експорт та імпорт сільськогосподарської техніки

Актуальні проблеми забезпечення продовольством населення світу (англомовна)

Парадигма функціонального підходу до проявів ризику в діяльності аграрних підприємств в умовах ринку (англомовна)

Методичні підходи та прикладні оцінки інклюзивного сільського розвитку

Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах

Позитиви і негативи аграрного устрою України

Формування і реалізація державної політики продовольчої безпеки України

Поточний стан та прогноз кон’юнктури ринку яблук в Україні

Формування сортових рослинних ресурсів та їх роль для розвитку насінництва

Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах

Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи розвитку

Методичні основи оцінки життєздатності підприємств

Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки

Бюджетування як складова формування управлінських рішень для аграрного підприємства

Стан розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні

Оцінка cтану інноваційного розвитку АПК на оcнові інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери

Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій

Методичні аспекти визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок для інших цілей

Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні

Кредитування в системі аграрних трансформацій України

Розвиток аграрного сектору України: фінансовий аспект

Генезис та розвиток сільськогосподарських дорадчих служб в Україні (англомовна)

Розвиток світового ринку продукції вівчарства

Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки

Формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України

Формування макроекономічних пропорцій в нових умовах господарювання

Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств

Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу

Потенціал ринку вина в Україні

Соціально-економічна орієнтація сімейних фермерських господарств у підприємницькій діяльності

Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні

Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України

Стан інноваційно-інформаційного розвитку агропромислових підприємств

Сторінки