ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2020 рік

Аналіз особливостей ринкового попиту сільськогосподарських товаровиробників на дорадчі послуги в Україні

Кластери як інноваційна організаційно-економічна форма ефективного аграрного виробництва в системі сталого розвитку

Ефективність зовнішньої торгівлі України плодово-ягідною продукцією

Порівняльне дослідження експорту з Ірану горіхів та сухофруктів щодо країн-конкурентів: США, Китаю та Туреччини (англомовна)

Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи

Об’єднання виробників як інструмент стратегічного розвитку лікарського рослинництва в Україні

Застосування методу DEA для оцінки розвитку аграрного сектору економіки

Оцінка та аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва в Україні методом DEA

Ринок нафти та нафтопродуктів в Україні

Інтеграційний аспект розвитку суб’єктів господарювання в сільському господарстві України

Еволюція економічних теорій сталого сільського розвитку

Стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки України

Структура управління агропромисловими підприємствами в умовах розвитку інформаційних технологій

Соціальний капітал аграрної сфери: теоретичний концепт оцінки засад формування і функціонування

Застосування рамкового методу трансформації методології аудиту для забезпечення сталого розвитку сільських територій

Посилення державного впливу на забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві

Методичні підходи до оцінки потреби інвестицій сільськогосподарського підприємства у нову технологію

Удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій України

Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі

Науково-економічне забезпечення інвестування аграрного сектору та його економічної результативності

Оцінка ролі та значення молокопродуктового підкомплексу для вирішення продовольчого забезпечення та національної економіки

Аналіз цінової ситуації на ринку м’яса великої рогатої худоби

Інститут аудиту: сутність та його складові

Впровадження інформаційних систем обліку

Тенденції розвитку ринку паливно-енергетичних ресурсів в аграрному секторі України

Передумови і перспективи організації та розвитку сільськогосподарських кооперативів другого і третього рівнів в Україні: приклад молочних обслуговуючих кооперативів (англомовна)

Оцінка перспектив підтримки підприємництва територіальними громадами

Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні як передумова формування диференційованих заходів аграрної політики

Державне регулювання та підтримка аграрних інновацій в Україні

Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави

Проблеми обліку необоротних активів у бюджетних інституціях та шляхи їх вирішення (англомовна)

Теоретична сутність та класифікація необоротних матеріальних активів

Структурні трансформації методологічного інструментарію оцінки ризиків в аудиті

Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива

Перспективи використання систем збереження електроенергії сільськими домогосподарствами та аграрним бізнесом

Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору

Організаційно-інституційне забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві

Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК

Особливості управління практикою дослідження зв'язків з громадськістю

Якість як ключовий показник ефективності виробництва ячменю пивоварного призначення

Оцінювання потенціалу країн MENA для експорту молочних продуктів

Сторінки